14 de octubre de 2008

Descarregar pdf

.
  MÀSTER / La UdL estrena la primera edició del Màster en Desenvolupament i Cooperació, l'únic de les seues característiques en tot l'àmbit català

Màster en Desenvolupament i Cooperació
Aquests estudis oficials permeten obtenir un títol reconegut a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es desenvolupen en col·laboració amb la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO), amb seu a l'Equador. Una quinzena d'alumnes d'aquest país sud-americà seguiran les classes a través de videoconferències i un campus virtual comú. S'afegeixen a una vintena d'estudiants més que faran el màster de forma semipresencial a la UdL. L'objectiu és formar experts en la dimensió socioeconòmica i cultural del desenvolupament rural als països de l'anomenat Tercer Món.

El Màster en Desenvolupament i Cooperació consta de 60 crèdits, 40 de mòduls obligatoris i 20 d'optatius. L'estudiant que opti per un perfil de recerca haurà de fer un treball final basat en un projecte inèdit equiparable a una tesi doctoral. Els que triïn un perfil professionalitzador hauran de dur a terme pràctiques en el sí d'una organització de desenvolupament durant un mínim de dos mesos. El màster compta amb professorat de la UdL i de FLACSO, a banda d'altres experts internacionals de reconegut prestigi acadèmic com ara Arcadi Oliveres (president de Justícia i Pau), Eduardo Bedoya (investigador de l'Organització Internacional del Treball), Clara Inés Nicholls (professora-investigadora de la University of California) o Cristóbal Kay (professor de l'Institut d'Estudis Socials de La Haia, Holanda).
print enrera pujar