15 de juny de 2011

Descarregar pdf

Nacions Unides envia dos investigadors de la UdL a Bangladesh per fer auditories energètiques
 
. El projecte pretén reduir les amenaces ambientals derivades del procés productiu i incrementar les exportacions de pell del país asiàtic  
audio
Investigadors del GREA de la Universitat de Lleida (UdL), a Bangladesh per fer auditories energètiques
[+] AMPLIAR IMATGECabeza i Solé amb experts de Bangladesh, en un sistema solar avaluat / UdL
 
Luisa F. Cabeza, responsable del Grup GREA-Innovació Concurrent de la Universitat de Lleida i Cristian Solé, membre del seu equip, han estat realitzant durant deu dies auditories energètiques en diferents empreses de curtició de pell de Bangladesh. La investigadora i l'investigador de la UdL han estat contractats per UNIDO (Organització per al Desenvolupament Industrial) de Nacions Unides amb l'objectiu de posicionar-les en els mercats internacionals.

La UdL col·labora des de finals del 2009 i fins al proper mes d'agost d'enguany en el projecte Re-Tie Bangladesh: Reduction of Environement Theats and Increase of Exportability of Bangladeshi Leather Products, que pretén reduir les amenaces ambientals derivades del procés productiu i incrementar les exportacions de pell.

El personal investigador de la UdL ha avaluat el procés productiu i la maquinària de les empreses i han fet diverses recomanacions per optimitzar els recursos i disminuir el seu consum energètic
Durant la seua estada a aquest país asiàtic (del 2 al 12 de juny), Cabeza i Solé han auditat 4 empreses per detectar-ne la seua eficiència energètica. Acompanyats d'experts locals, han avaluat tant el procés productiu com la maquinària i han fet diverses recomanacions per optimitzar els recursos i disminuir el consum energètic per tal de millorar-ne la competitivitat. A més, han revisat les instal·lacions solars que s'han implementat en aquestes empreses de la zona de Hazaribagh a Dhaka (Bangladesh) i han proposat millores pel que fa al seu funcionament.