20 de novembre de 2006

Descarregar pdf

Els titulats de Lletres tindran un ′book′ que els faciliti la inserció laboral


Edifici del RectoratEls alumnes que enguany s’han matriculat a la Facultat de Lletres de la UdL tindran, quan finalitzin els seus estudis, un book personalitzat que els ajudi a incorporar-se al mercat laboral. L’anomenada carpeta de graduació, inclourà a més del títol i l’expedient acadèmic, el suplement europeu del títol, l’avaluació de les competències adquirides, els treballs acadèmics més rellevants que s’hagin fet durant la carrera, una memòria de les pràctiques en empreses, una declaració de competències tecnològiques i lingüístiques, la mobilitat que hagi practicat i un curriculum vitae.

La carpeta de graduació, una iniciativa pionera a la UdL, pretén donar una informació completa, veraç i positiva sobre les competències adquirides per l’alumne al llarg de la carrera, al mateix temps que conjuminar els interessos de professors (seguiment i avaluació dels alumnes), estudiants (adquisició i desenvolupaments de capacitats i aptituds) i el món laboral (selecció de professionals idonis), segons marca el nou Espai Europeu d’Educació Superior.

Segons el degà de la Facultat de Lletres, Emili Junyent, la carpeta de graduació representa a més “la clau de volta de l’acció tutorial”, el nou pla de la qual ha estat presentat avui. Aquest pla d’acció tutorial, adreçat a donar resposta a les noves necessitats formatives de l’estudiantat que accedeix a la universitat en el marc sorgit del procés de Bolonya, proposa desenvolupar la tutoria individualitzada a través de les figures del tutor o tutora d’assignatura, del de pràctiques i del de carrera o itinerari. La carpeta de graduació s’inclouria dins d’aquest pla.