21 de febrer de 2012

Descarregar pdf
 

Augmenta el nombre de projectes que opten a ser finançats pel Pla nacional
audio
Recerca a la Universitat de Lleida
FOTO: UdL
baixcorva
Segons informa el vicerectorat de Recerca, un total de 56 projectes de recerca de la UdL opten a la convocatòria d'enguany del Subprograma de projectes d'investigació fonamental no orientada del VI Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica del Ministeri d'Economia i Competitivitat, 16 més que en l'anterior edició. Els més nombrosos, 24, pertanyen a l'àmbit de l'enginyeria i l'arquitectura, seguits dels 15 d'humanitats, els 9 de ciències i ciències de la salut, i els 8 de ciències socials i jurídiques.

En aquests projectes hi participen un total 184 doctors i doctores a temps complet i 105 doctors a temps parcial, no doctors i becaris de la UdL, 80 doctors d'universitats i centres de recerca de la resta de l'Estat, i 76 d'altres països. A més, 42 investigadors de la Universitat de Lleida participen en un total de 47 projectes externs.


Taula comparativa de projectes de recerca fonamental no orientada del Plan Nacional 2008-2012


2008 2009 2010 2011 2012
Núm. sol·licituds 39 45 37 40 56
Núm. projectes concedits 24 32 26 18 -
Taxa d'èxit (respecte núm. projectes) 61,54% 72,73% 70,27% 45,00% -
Import sol·licitat (€) 3.806.536 5.563.962 5.637.792 4.991.697 6.725.445
Import concedit (€) 2.218.293 2.923.965 2.837.208 1.949.673 -