21 de febrer de 2013

Descarregar pdf
 

Un web interactiu recull la productivitat científica de la UdL

Recerca / Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGEPersonal investigador de la UdL / FOTO: UdL
baixcorva
La Universitat de Lleida disposa d'un web interactiu que recull la productivitat científica del seu personal investigador. Es tracta de www.produ-science.udl.cat, creat pel grup de recerca Models psicobiològics de la personalitat: neurotransmissió i genètica de la conducta, dirigit pel catedràtic Anton Aluja, amb el suport dels vicerectorats de Recerca i de Política Científica i Tecnològica

Aquest web organitza la informació sobre productivitat al Web of Science (WoS) per Facultats/Escoles/Instituts, per Departaments, Àrees de coneixement i Centres de recerca de la UdL (incloent centres associats) a partir de 5 variables que es troben al researcherID (Citation Metrix) de cada investigador: publicacions totals, publicacions Journal Citation Reports (JCR), número de cites rebudes, promig de cites per article i índex H.

El researcherID és el número d’investigador que proporciona el Web of Science. Actualment n'hi ha registrats 11.873 a l'Estat espanyol. Un cop registrat, cada investigador incorpora les seues publicacions JCR registrades al WoS, i si ho vol, les no indexades (revistes no JCR, llibres, capítols de llibre, tesis, etc.). Es pot disposar del researcherID encara que no es tinguin publicacions JCR. És en aquest sentit una manera de publicitar a nivell mundial la productivitat universitària de la UdL.
 
El web www.produ-science.udl.cat, on fins ara s'hi han registrat 189 investigadors, proporciona unes gràfiques estadístiques per centre sobre el promig de publicacions, número de cites, promig de cites per article i índex H. També es proporciona la posició quartil i percentil de l’índex H individual en relació a la resta d'investigadors registrats amb un índex H igual o superior a 1.

Tot i que al web hi està preregistrat tot el personal docent i investigador de la UdL que consta al GREC, la incorporació del researcherID és voluntària. Al Web hi ha tota informació de com donar-se d’alta al researcherID i com registrar-se a www.produ-science.udl.cat. Un cop registrats, es poden actualitzar o modificar les dades.

El grup de recerca Models psicobiològics de la personalitat: neurotransmissió i genètica de la conducta de la UdL ja va desenvolupar una aplicació web interactiva que registra la productivitat espanyola de psicologia al
al Web of Science (WoS).