21 de maig de 2007

Descarregar pdf

El PCiTAL reservarà part del viver a empreses promogudes per la UdL


Exposició del Parc Científic i TecnològicEl Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) reservarà una tercera part de l'espai previst de l'ampliació del viver, exclusivament a empreses de base tecnològica (EBT) i a projectes empresarials d'àmbit agroalimentari promoguts per personal docent i investigador, estudiantat, i també graduats i postgraduats que hagin finalitzat els seus estudis a la Universitat de Lleida durant els darrers tres anys. Això serà possible gràcies a un conveni marc de col·laboració signat entre la UdL i el PCiTAL amb l'objectiu d'impulsar la creació d'empreses de base tecnològica i spin-off.

El PCiTAL inclourà les EBT i els projectes empresarials d'àmbit agroalimentari promoguts per universitaris de la UdL, en les sol·licituds d'ajuts públics per a la seua implantació i desplegament al viver, amb l'objectiu de facilitar l'accés a les instal·lacions i els recursos del viver d'empreses del Parc al personal docent i investigador, estudiantat i graduats i postgraduats de la UdL.

A més a més, el Parc potenciarà convenis de cooperació educativa i promourà contractes, entre les empreses establertes al PCiTAL i els diferents centres de la UdL, per tal que els estudiants hi puguin fer pràctiques. Per la seua part, la Universitat fomentarà l'esperit emprenedor entre el seu estudiantat i proporcionarà suport en l'elaboració de plans d'empresa en els processos de constitució de les spin-off.

Actualment, el PCiTAL acull ja una spin-off tutelada per la Universitat de Lleida. Es tracta de l'empresa SUMMAPRECISIÓ-Solucions en agricultura de precisió SL, participada majoritàriament per exalumnes de la UdL, doctorands del departament d'Enginyeria Agroforestal. Aquesta spin-off, nascuda a partir del Grup de recerca consolidat en agricultura de precisió, agròtica i agrotecnologia, està especialitzada en produir solucions tecnològiques en l'àmbit de l'agroindústria, concretament, en generar productes comercials relacionats amb l'agricultura de precisió.