23 de novembre de 2010

Descarregar pdf

La UdL edita una nova eina per avaluar la qualitat de l'aigua de reg
audio
Avaluació de la qualitat d'aigua per a reg. Universitat de Lleida
 
La Universitat de Lleida (UdL) està enllestint l'edició d'un llibre en format CD sobre Avaluació de la qualitat d'aigua per a reg, que sortirà al mercat el proper mes de desembre.  A més de desenvolupar els conceptes teòrics, l'obra inclou un aplicatiu d'avaluació en quatre llengües: català, castellà, anglès i francès. L’eina, coordinada per la professora de la UdL Àngela Bosch, ha rebut el suport de l’Institut de Ciències de l’Educació-Centre de Formació Contínua de la UdL, el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana, la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell i la Comunitat General de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya.

El full de càlcul incorpora factors com  el risc de toxicitat pels ions bor, clor i sodi; o l’efecte de la salinitat sobre 59 cultius depenent si el sistema de reg és aspersió, microaspersió, degoteig, solcs o a tesa. Avalua també el risc de deteriorament de les infraestructures de formigó i el risc d’obstrucció de canonades en el cas de regs de pressió. A més a més, el programa calcula, en funció de la concentració de nitrat de l’aigua aplicada, la quantitat de nitrogen aplicada amb cada 1.000 metres cúbics d’aigua de reg, cosa que facilita la consideració d’aquesta font en els plans de fertilització.

L'obra, que es pot sol·licitar via web al Servei d'Edicions i Publicacions de la UdL, està dirigida als professionals i consultors de la gestió de l’aigua, al personal tècnic de les comunitats de regants, cooperatives o altres associacions agràries, i als agricultors, perquè els ajudarà a diagnosticar problemes als cultius, sòls, sistema de reg o aigües, relacionats amb la qualitat de l’aigua que utilitzen per al reg. També resulta adient per als estudiants que cursen matèries relacionades amb l’enginyeria agrària o el medi ambient, ja que els permet visualitzar d’una manera dinàmica les restriccions en l’ús d’una aigua per a reg depenent de factors com el tipus de cultiu o el sistema de reg.