La UdL premiarà el millor projecte d'emprenedoria desenvolupat per estudiants universitaris

Hi haurà un únic guardó de 2.500 euros destinat a l'estudi de viabilitat del pla

Descarregar pdf
1
El Concurs pretén impulsar l'esperit emprenedor entre l'estudiantat universitari

La UdL posarà en marxa una nova aplicació informàtica per gestionar més fàcil i àgilment la seua borsa de treball i pràctiques

El projecte d'emprenedoria més innovador, viable, eficient, sostenible, responsable socialment, amb projecció internacional i capaç de generar ocupació realitzat per estudiants de la UdL -ja sigui individualment, en grup o en col·laboració amb alumnes d'altres universitats-, serà premiat amb 2.500 euros en el que serà el I Concurs de projectes d'emprenedoria d'estudiants universitaris. Aquesta iniciativa, que convoca el Vicerectorat d'Estudiantat, el Trampolí Tecnològic, la Facultat de Dret i Economia de la UdL en col·laboració ambi el Ministeri d'Educació, pretén impulsar l'esperit emprenedor entre l'estudiantat universitari, tot fomentant el desenvolupament de projectes d'idea de negoci en art i humanitats, ciències, ciències socials i jurídiques, de la salut, enginyeria i arquitectura.

Els projectes, a més del resum executiu i la descripció de l'activitat, hauran de detallar l'equip de promotors, l'anàlisi de l'entorn, l'estructura legal i incloure els plans estratègics, de màrqueting, d'operacions, de recursos humans i econòmic i financer. Les propostes podran presentar-se des de l'1 d'abril vinent al 2 de maig. Abans però, i per facilitar l'elaboració del projecte, l'estudiantat interessat podrà inscriure's en un mòdul formatiu gratuït que impartirà el professor del departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals, José Manuel Alonso. Els autors del projecte guanyador hauran de destinar l'import del premi a l'anàlisi i estudi de la viabilitat del projecte, que hauran de presentar el proper 15 de setembre.

D'altra banda, la Universitat de Lleida posarà en marxa durant la primera quinzena del proper mes de març una nova aplicació informàtica per gestionar la seua borsa de treball i pràctiques, més fàcil i més àgil. L'objectiu és atendre la demanda de professionals amb alta qualificació "ja que les empreses tenen problemes per cobrir aquests llocs", ha explicat el vicerector d'Estudiantat, Xavier Gómez, durant el Consell de Govern. Les empreses disposaran d'un espai institucional per poder inserir les seues ofertes i fer un seguiment de les mateixes. Per la seua part, l'estudiantat i els titulats podran gaudir d'un espai personal per confeccionar un currículum vitae on-line, actualitzable i exportable, al mateix que podran seguir l'estat de les seues candidatures als llocs de treball que els interessen.

Al Consell de Govern d'avui també s'ha aprovat la participació de la UdL a l’Associació Smart Green City Lleida, destinada a promoure programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més del foment de l'ús de fonts d’energies renovables, tot contribuint al desenvolupament de la bioconstrucció, el transport elèctric i les xarxes elèctriques intel·ligents. Participen en aquesta iniciativa el Consorci de Promoció Econòmica de Lleida, el del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, la Cambra de Comerç de Lleida, l'Institut Municipal d’Informàtica de Lleida, l'Institut Tecnològic de Lleida i l'Agència d’Energia de Lleida, entre d'altres.

També s'ha donat llum verda a diverses convocatòries d'ajuts de cooperació internacional per al desenvolupament, de promoció d'activitats de mobilitat internacional i per afavorir la internacionalització de la UdL. Quant al professorat, per primera vegada s'ha aprovat una relació de llocs de treball del personal docent i investigador en compliment del que estableix la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica d'Universitats (LOMLOU).