24 de setembre de 2009

Descarregar pdf

Aprovat el pla d'estudis de Psicologia que s'impartirà a la UdL el curs 2010/11
 
. L'objectiu de la trobada és coordinar activitats de recerca en materials 
audio
UdL
 El Consell de Govern ha donat avui llum verda a la proposta de pla d'estudis del nou grau de Psicologia que la UdL preveu posar en marxa el curs 2010/11. Aquest pla, que ara s'ha de sotmetre al procés de verificació i autorització pertinent, està d'acord amb la normativa reguladora d'aquesta professió i planteja mòduls en els àmbits clínic, social i de l'educació. Psicologia i Fisioteràpia seran els nous graus del proper curs acadèmic, mentre que pel que fa als nous màsters, destaca el d'Enginyeria Industrial, que dóna les atribucions professionals d'enginyer superior industrial; el de Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió; el de Fructicultura, i en l'àmbit de Ciències de la Salut, el d'Educació per a la Salut i Biotecnologia.

Quant a l'accés d'estudiants que ja estan en possessió d'una titulació universitària oficial no adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) a un grau que doni accés a la mateixa professió, la UdL ha aprovat la proposta formativa que permetrà obtenir el grau en Enginyeria de l'Edificació als actuals aparelladors i titulats en Arquitectura Tècnica. El curs planteja 63 ECTS (crèdits europeus), dels quals se'n cursaran 33 i la resta es completaran amb pràctiques tutelades en empreses i el projecte final de grau. Aquests 30 crèdits podran ser convalidats segons l'experiència professional del candidat. La UdL ofertarà per a aparelladors i arquitectes tècnics que vulguin obtenir el grau un total de 70 places. La preinscripció s'ha de formalitzar a l'Oficina d'Accés de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda i pel que fa a formació continuada, els darrers consells de govern han aprovat diferents propostes com ara cursos sobre qualitat i millora de processos en atenció ciutadana que es duran a terme, entre d'altres, als ajuntaments de Lleida, Reus i Mataró; cursos de temàtica agroalimentària en productes carnis, olis vegetals, qualitat i seguretat dels aliments, males herbes, etc.; o un curs d'expert en docència universitària que reforça la formació pedagògica i didàctica del professorat de la UdL en el marc de l'EEES.

El Consell de Govern també ha donat llum verda a la creació del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI), lligat a l'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior i sota la coordinació del vicerectorat d'Infraestructures i Tecnologies de la Informació. Es tracta d'un entorn virtual dinàmic on s'integren tots els recursos que donen suport a la docència i a la recerca com ara dossiers temàtics, guies, tutorials, repositoris d'objectes d'aprenentatge i portals de contingut que incorporen material didàctic, bibliografies, bancs d'exàmens, gestors d'avaluació etc.

Aquesta iniciativa pretén millorar i ampliar l'accés a serveis i recursos, potenciar un entorn col·laboratiu entre diferents serveis i personal de diferents disciplines, facilitar la docència i l'aprenentatge i impulsar el desenvolupament d'habilitats en noves tecnologies. Col·laboraran amb el CRAI el Servei d'Informació i Atenció Universitària (SIAU), l'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicació (ASIC), el Servei de Biblioteca i Documentació, la Unitat de Docència Virtual de l'Institut de Ciències de l'Educació i el Servei Lingüístic. El projecte s'anirà consolidant al llarg d'aquest curs i el vinent.