24 d'octubre de 2006

Descarregar pdf

El Consell de Govern aprova un pla per fomentar la internacionalització de la UdL

El Consell de Govern de la UdL ha donat llum verda avui al Programa d’Internacionalització de la Universitat de Lleida elaborat pel vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació amb l’objectiu d’impulsar i promoure la projecció externa de la institució, facilitar la mobilitat dels diferents col·lectius que la integren, impulsar la col·laboració internacional en docència i recerca i les competències lingüístiques dels seus membres, entre d’altres.

Campus de CappontSegons la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, Carme Figuerola “es tracta de mostrar i conscienciar que la internacionalització de la universitat, va més enllà de la mobilitat, és un plantejament estratègic de la institució que ha de manifestar-se en tots els àmbits que li són propis. És a dir, pensar el conjunt de la UdL amb consciència internacional”.

En aquest sentit, i com a accions a curt termini, destaca la promoció de les dobles titulacions –actualment la UdL en té tres a ETSEA, Lletres i Dret i Economia-, el reconeixement de les activitats internacionals del personal docent i investigador, així com facilitar la mobilitat del personal d’administració i serveis.

El Programa d’Internacionalització de la UdL inclou també entre els seus objectius l’equiparació de la cooperació, ja sigui en docència o recerca, a les altres disciplines de la UdL. En aquest sentit, el Consell de Govern s’ha adherit al Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament elaborat per la Comissió de Relacions Internacionals de la CRUE.

El Consell de Govern ha aprovat també el calendari electoral per a les eleccions de l’estudiantat, que tindran lloc el proper 19 de desembre, i per a les eleccions a juntes de facultat i escola, consells de departament i direccions de centre i de departament. Aquest procés culminarà el mes de març amb l’elecció de degans/nes, directors/es d’escola i directors/es de departament.

Pel que fa a la recerca, el Consell ha donat llum verda al document “Procediment per a la contractació de PDI amb dedicació preferent a la recerca” que té com a objectiu “estabilitzar els bons investigadors de la UdL i potenciar la recerca sense que això vagi en detriment de la docència”, segons ha afirmat el rector, Joan Viñas.

Quant a infraestructures, a més de ratificar-se els convenis signats entre la UdL i el Parc Científic i Tecnològic sobre la gestió de les obres de biomedicina i RDI a l’ETSEA, s’ha aprovat treure a concurs la redacció del projecte executiu d’aquest darrer edifici.

En un altre ordre de coses, s’ha presentat la memòria de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdL de la qual se’n destaca que, durant el curs passat, més de 6000 persones van inscriure’s en les seus activitats de formació, un total de 250.