25 de novembre de 2008

Descarregar pdf

. Les universitats públiques catalanes refermen en el seu compromís amb Bolonya. Els rectors i rectores expressen la seua dispoció a dialogar, sempre i quan s'abandoni l'ocupació d'espais als campus universitaris


ACUP Comunicat de premsa de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques

En relació amb les ocupacions d'espais en algunes universitats públiques catalanes dels darrers dies, protagonitzades per una minoria d'estudiants, els rectors i les rectores de l' Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), d'acord amb la comissionada per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, volem fer constar:

1. El nostre compromís amb la universitat pública de qualitat i la nostra convicció profunda que el procés de construcció de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) contribuirà de manera molt rellevant a la millora de les universitats del país. En aquesta línia, Catalunya vol refermar, un cop més, la seva convicció europeista i capdavantera en l'àmbit universitari.

2. Que estem disposats, com sempre, al diàleg sobre totes les qüestions que concerneixen l'aplicació de l'EEES; però que aquest diàleg no començarà mentre es mantinguin ocupacions forçades d'espais als campus universitaris i que, en cap cas, s'aturarà el procés de desenvolupament de l'EEES ni es realitzarà cap referèndum vinculant al respecte. Aquesta decisió ja ha estat presa i ratificada pels representants legítims del poble (el Parlament de Catalunya i les Corts Generals d'Espanya), que són els garants i finançadors del sistema universitari públic.

UB, UAB, UPC, UPF, UOC, URV, UdG, UdL.Comunicat de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)

El Comité Permanente de la CRUE muestra su solidaridad con las universidades que están sufriendo alteraciones de la vida académica en sus campus y su adhesión al comunicado adjunto de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP). Asimismo, manifiesta la necesidad de una toma de posición conjunta del sistema universitario, a fin de abordar la situación generada en diversos campus respecto al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior.