27 de juliol de 2011

Descarregar pdf
 

El professorat de la UdL compleix amb la dedicació docent i de recerca que marca la legislació
 
. La mitjana d'hores anuals d'activitat acadèmica al curs 2008/09 va ser de 2.440 per professor  
audio
Docència a la Universitat de Lleida
Una classe a la UdL / FOTO: UdL
 
"El professorat de la Universitat de Lleida compleix plenament amb la dedicació i l'esforç docent i de recerca que marca la legislació i que li encomana la Universitat." Amb aquestes paraules el rector de la UdL, Roberto Fernández, responia així, davant els mitjans de comunicació, a l'Informe 20/2011 que la Sindicatura de Comptes ha emès sobre la fiscalització de les despeses de personal de la UdL en l'exercici de l'any 2009. La mitjana d'hores anuals de dedicació al conjunt de l'activitat acadèmica per professor, ha explicat el vicerector de Personal Acadèmic, Carles Capdevila, ha estat de 2.440 hores durant el curs 2008/09, quan el còmput anual de dedicació del personal funcionari que marca la llei és de 1.650.

El rector, acompanyat a més de Capdevila, per Josep Maria Sentís (gerent), i Paco García (coordinador de Política Universitària i Relacions Institucionals), ha manifestat la seua discrepància amb les consideracions de l'Informe que tenen un caràcter interpretatiu, les que no tenen en compte la política general que segueixen el conjunt de les universitats catalanes i de l'Estat i les que no contemplen normes legals o convenis col·lectius vigents, per acabar defensant la qualitat de la docència i la recerca que es desenvolupa a la UdL i que s'ha vist reconeguda en diferents rànquings estatals els darrers anys.
 

 
AUDIO: Roberto Fernández, rector de la UdL (descarregar MP3)