27 de juny de 2008

Descarregar pdf

La UdL aprova el seu Pla d'Igualtat


. Més de 100 mesures per aconseguir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Consell de Govern de la Universitat de Lleida
Consell de Govern de la UdL
El Consell de Govern ha aprovat avui el I Pla d'Igualtat 2008-2010 de la UdL per 29 vots a favor, 3 en contra i 2 en blanc, després que s'haguessin acceptat 37 de les 41 esmenes presentades. Aquest document, elaborat pel Centre Dolors Piera de la UdL a partir d'un estudi de diagnosi sobre la situació de les dones a la Universitat de Lleida, presenta al voltant d'un centenar de mesures destinades a aconseguir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

El Pla, dirigit per la catedràtica de la UdL, Maria Ángeles Calero, es divideix en nou àrees que van des de la sensibilitat de gènere i pràctiques promotores de la igualtat d'oportunitats, la distribució de homes i dones a la UdL, les característiques de l'activitat que hi desenvolupen, la selecció, promoció i condicions laborals, passant per la conciliació de la vida familiar, personal i professional, l'adequació dels riscos laborals a les necessitats de les dones, la comunicació no sexista, fins a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació, així com mesures per identificar i resoldre situacions de discriminació, violència i assetjament sexual.

Entre les mesures incloses, Calero destaca la introducció en plans d'estudi, assignatures i formació continuada, de coneixements referits a les necessitats de les dones i a les seves aportacions als sabers científics; la incentivació per tal que projectes d'investigació i tesis doctorals dutes a terme a la UdL incloguin la perspectiva de gènere; així com la inclusió, com a element computable al Document de Política de Professorat, dels períodes de criança i cura de persones dependents o amb certes malalties cròniques.


. Nomenaments

D'altra banda, el rector de la UdL i president del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Joan Viñas, ha informat avui al Consell de Govern del proper nomenament pel Consell d'Administració del PCiTAL de Josep Clotet -fins ara gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica- com a nou gerent del PCiTAL, mentre que Jordi Carbonell passa a ser conseller adjunt a la presidència de relacions institucionals. Quant a l'actual director científic del Parc, Santiago Planas, que dirigia també l'Oficina R+D+i i la Fundació de la UdL, deixa les seues atribucions a la Universitat per dedicar-se a temps complet a la direcció científica del Parc. Segons el president del Parc, "les dimensions que està assolint el PCiTAL fan necessari que hi hagi més personal a temps complet implicat en la gestió del mateix".


. PCiTAL

En aquest sentit, el Consell de Govern ha aprovat la participació de la UdL en la fundació privada del Centre d'innovació del sector de la maquinària agrícola i dels equips industrials, Maqcentre, que ha de començar a funcionar el proper mes de gener al PCiTAL. Aquest centre impulsat per la Universitat de Lleida tindrà com a patrons 4 associacions empresarials del sector de la maquinària agrícola (FEMAC, FEMEL, AGRAEX i ANSEMAT), fins a 5 empreses del sector de la maquinària agrícola i dels equipaments industrials, així com l'Ajuntament de Lleida, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i la UdL.


. Estudiantat

D'altra banda, el curs vinent, la UdL destinarà 25.000 euros al Programa d'atenció a les persones amb necessitats especials, que funciona des de fa tres anys. El Consell de Govern ha aprovat avui una nova convocatòria d'ajudes per al curs vinent per als estudiants que presentin discapacitats físiques o sensorials en grau superior al 33%. A més de les modalitats d'ajut ja existents -despeses ocasionades per la interpretació del llenguatge de signes, l'adaptació de la forma de fer els examens i la compra de material de suport docent- s'inclou una nova modalitat destinada a sufragar altres despeses específiques segons cada cas.

També el Consell de Govern ha donat llum verda al Programa de cessió de bicicletes per a l'estudiantat de la UdL que enguany s'ha desenvolupat en com a pla pilot. Segons el vicerector d'Estudiantat, Xavier Gómez, es preveu que el curs vinent es cedeixin 15 bicicletes, tot i que aquest numero podria augmentar. La convocatòria funcionarà en règim de borsa, és a dir, la cessió de les bicicletes estatà oberta tot el curs depenent del nombre de bicicletes disponibles. La fiança de 100 euros que han dipositar els alumnes en rebre el vehicle els serà retornada íntegrament quan tornin la bicicleta, mentre que l'equip de seguretat (casc, armilla reflectant i cadenat) queda en propietat de l'estudiant. La UdL pagarà també la pòlissa de responsabilitat civil.

. Docència

Pel que fa docència, s'ha informat que el Curs d'Apatació Pedagògica (CAP) es tornarà a impartir el curs 2008/09. Està previst que sigui substituït per una formació de Màster Oficial el curs 2009/10. Contempla la realització de 100 hores de pràctiques als centres de secundària i 50 hores de formació teòrica que, bàsicament, serà semipresencial.

. Comptes

També s'han aprovat els comptes de l'exercici 2007 de la Universitat de Lleida i de la seua fundació, que havien estat auditats, ambdós, de conformitat.MÉS INFORMACIÓ


NOTÍCIES RELACIONADES 

noticia 22 de maig de 2008
La UdL prepara el seu I Pla d'Igualtat d'Oportunitats

noticia 16 de març de 2008
La UdL comença a treballar en un Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes

noticia 7 de març de 2006
El Consell de Govern aprova la creació del Centre d'Igualtat d'oportunitats i Promoció de les Dones