27 de setembre de 2006

Descarregar pdf

Augmenta en divuit la proposta d'oferta de màsters per al curs vinent

La Universitat de Lleida té previst ofertar el proper curs acadèmic 2007/08 divuit màsters nous, dels quals catorze són propis i quatre interuniversitaris. Aquests màsters, així com els deu que ja s’han iniciat aquest curs, vindrien a completar l’oferta de postgrau de la UdL en tots i cadascún dels seus centres. Els divuit màsters s’inclouen en les següents línies de postgrau ja existents: salut; educació, societat i qualitat de vida; ciència i tecnologia agrària i alimentària; gestió multifuncional de superfícies forestals; enginyeria i tecnologies de la informació; i n’obren tres de noves com són: construcció europea: aspectes jurídics i econòmics; territori, patrimoni i cultura; i activitat física i esport. Els másters, però, han de ser aprovats encara per la Conselleria d'Educació i Universitats i el Ministeri d'Educació i Ciència.

Els nous màsters, aprovats avui en Consell de Govern, són els següents: Biotecnologia en Ciències de la Salut; Migracions i Mediació Social; Joventut i Societat; Gestió de sòls i aigües; Enginyeria del regadiu; Desenvolupament rural integrat sostenible i dinamització del territori; Protecció integrada de cultius; Recerca en sistemes de producció agroalimentària; Recerca en sistemes i productes forestals; Interacció persona-oridnador; Dret i economia de la indústria agroalimentària; Patrimoni cultural i desenvolupament local; Llengües aplicades; Relacions interculturals i literatura; Agents d’igualtat d’oportunitats per a les dones: àmbit rural; Dret Esportiu; Esport sostenible i benestar; Activitat motriu i educació.

Estudiants de la UdLD’altra banda, i en el conjunt d’accions destinades a la millora de la docència, el Consell de Govern ha aprovat la IV Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació docent amb l’objectiu d’estimular la creació d’equips de professorat de la UdL que treballin per a la millora de l’exercici docent quotidià dins el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

El Consell de Govern ha donat llum verda a un nou programa, punter a Catalunya, d’Ajuts per a estudiantat de la UdL amb necessitats especials. Aquests ajuts estan destinats als estudiants dels centres propis de la UdL que tenen una discapacitat física i sensorial amb grau superior al 33% així com problemes de mobilitat física important o dificultats visuals i auditives greus. Aquestes beques abracen quatre modalitats: ajudes tècniques personalitzades (import màxim: 1000 euros per ajut); despeses originades per intèrprets per a llengua de signes ( import màxim: 1000 euros per ajut); suport psicopedagògic; i adaptació en la manera de fer els exàmens i les proves d’avaluació.

El termini per a presentar sol·licituds finalitza el proper 30 d’octubre. La gestió i la informació rebuda dels estudiants que demanin els ajuts serà tractada de forma confidencial. Amb data de 2005, la UdL comptava amb una dotzena d’estudiants amb discapacitats.

Pel que fa a les accions destinades a millorar la recerca, el Consell de Govern ha aprovat la 2na convocatòria d’ajuts del Programa Doctora Martina Castells al professorat a temps complet per a la finalització de tesis doctorals, així com la reestructuració dels serveis científico-tècnics i la creació d’un de nou, amb l’objectiu de millorar la seua capacitat i funcionament.

El Consell de Govern també ha acollit avui la presentació de les activitats de la Fundació de la UdL durant el curs 2005/06. La Fundació ha organitzat i gestionat un total de 48 cursos de 3r cicle entre màsters, postgrau i cursos d’especialització, així com diverses jornades tècniques i congressos científics. Pel que fa al foment del patrimoni de la UdL, s’ha continuat amb la gestió del projecte de la nova Facultat de Ciències de l’Educació de l’arquitecte portugués Alvaro Siza, i s’ha donat suport al procés d’inventari i catalogació de la donació de la família Sol i Torres que du a terme el Servei de Biblioteca i Documentació.


fletxa-gris
Més informació
Convocatòria d'ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats especials