28 d'abril de 2012

Descarregar pdf
 

La UdL, contrària al decret del Govern central
audio
Rectorat / Universitat de Lleida / UdL
 FOTO: UdL
baixcorva
El Reial Decret del dissabte 20 d’abril sobre mesures urgents de racionalització de la despesa pública a l’àmbit educatiu ha provocat preocupació en els òrgans de Govern de la UdL. Ahir, el rector va manifestar al Consell de Govern que està "francament preocupat, en tant que la seva aplicació no acabi posant en qüestió el futur de la universitat pública", ja que algunes de les accions que preveu "poden dificultar el compliment de les funcions socials que la universitat compleix en el si de la nostra societat, com igualment obstaculitzar la contribució de la universitat al creixement i desenvolupament econòmic del nostre territori, contribució clau per canviar de model productiu i rellançar l’economia".

Ha afegit que "abans de parlar de pujada de taxes de matrícula de graus i màsters, caldria que les administracions i les universitats asseguin i discuteixin com reformar i millorar significativament el sistema de beques català i espanyol". "La pujada de taxes és molt elevada i pot acabar afectant al paper de la universitat com un espai de promoció social". En aquest sentit, ha advocat per un sistema de beques que garanteixique qualsevol estudiant amb capacitat intel·lectual i amb compromís amb l’esforç acadèmic, pugui accedir als estudis universitaris indistintament de la renda de la seva família. Per tot això, ha demanat que "una part" d’aquest increment de preus es destini a reforçar el sistema de beques català. A més, ha anunciat que el seu equip elaborarà un document que avaluï l’impacte a la UdL de les mesures del Decret, que es distribuirà a tota la comunitat universitària.

Respecte al Parc Científic Tecnològic i Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) i la seva situació financera, s'ha informat que durant aquests nou anys ha comportat una inversió de 89 milions d’euros i que una part d’aquestes inversions són préstecs que s’han de retornar. "Davant de la situació econòmica actual i tenint present els compromisos de les administracions per contribuir a finançar aquests retorns, Parcs i administracions s'haurien de posar d’acord en trobar una solució".

Quant al campus Iberus, el rector ha informat que la UdL i la Universitat de Saragossa estan desplegant una "intensa activitat política", per aconseguir la continuïtat del projecte.

Tetx: Coordinació de Relacions Institucionals i Política Universitària