3 de juny de 2009

Descarregar pdf

Aprovat el calendari acadèmic de graus per al proper curs
 
. Cada centre haurà de fixar si la repesca dels exàmens del segon semestre es fa a la tercera setmana de juliol o la primera de setembre 
audio
Votació del Consell de Govern de la UdL [+] AMPLIAR IMATGE Moment de la votació
El Consell de Govern ha aprovat avui en una sessió extraordinària el calendari acadèmic de Graus per al curs 2009-2010, que començarà el 7 de setembre per a tots els alumnes de primer de les titulacions adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES): totes les que ofereix la UdL tret de les enginyeries, amb l'excepció del grau en Enginyeria de l'Edificació que també aplicarà les directrius de l'EEES el curs vinent.
 
A partir del dia 7 i, durant una setmana, la UdL realitzarà tallers d'acollida per a l'alumnat de primer curs que versaran sobre el campus virtual, els recursos de les biblioteques o el treball en equip, entre d'altres. Aquella setmana, els estudiants treballaran sobre competències transversals claus per al desenvolupament del seu procés d'aprenentatge en el curs de grau. Les classes s'iniciaran el 14 de setembre a tant per als graus com per a les titulacions antigues.
 
El curs es dividirà en dos semestres de 19 setmanes cadascun. Cada centre fixarà dos setmanes d'avaluació, on es podran realitzar exàmens, lliurament de treballs, tribunals orals i de treballs. Durant la primera setmana de juliol es podrà realitzar la repesca dels exàmens escrits que no han estat superats durant el primer semestre, mentre que per als exàmens escrits del segon semestre, cada junta d'escola o de facultat haurà de decidir entre fer-los la tercera setmana de juliol o la primera de setembre.
 
El curs es dividirà en dos semestres de 19 setmanes cadascun. Cada centre fixarà dues setmanes d'avaluació, on es podran realitzar exàmens, lliurament de treballs, tribunals orals i de treballs
Aquest és el punt que ha provocat més debat en la sessió entre professorat i estudiantat i que, finalment,s'ha sotmès a votació. Pel marge d'un vot (19 a favor, 18 en contra i 1 abstenció) s'ha aprovat la proposta que deixa als centres la potestat de decidir si els exàmens de recuperació del segon semestre es fan al setembre o la tercera setmana de juliol.
 
També s'ha donat llum verda a la Normativa Reguladora de l’Avaluació i Qualificació de l'Estudiantat que estableix els paràmetres per avaluar en els graus. L'estudiant serà qualificat de cada matèria o assignatura en funció d'un mínim de tres activitats diferents d'avaluació, com ara exàmens, treballs, exposicions orals etc. Cada una d'aquestes proves no haurà de tenir un valor superior al 50% sobre la qualificació final. El centre haurà de fixar una setmana de repesca pels exàmens teòrics que estiguin programats en la matèria o assignatura, el mes de juliol o la primera setmana de setembre