30 de març de 2011

Descarregar pdf

Llum verda al pla d'estudis del títol propi en Ortopèdia
 
. Cada candidatura disposarà de 3.300 euros per la campanya electoral  
audio
Estudiants de la Universitat de Lleida Estudiantat de la UdL
Aquesta titulació, que es preveu es pugui impartir el proper curs acadèmic, serà única a l'Estat i respon a la voluntat de la UdL de donar resposta a la sol·licitud formulada per diferents gremis i federacions d'ortopèdics espanyols. El grau anomenat "Estudis en ortoprotèsica i productes de sustentació, translació i cures especials", tindrà una durada de quatre anys i comptarà amb professorat de la Facultat de Medicina i l'Escola Politècnica Superior de la UdL. L'alumnat rebrà formació en traumatologia, anatomia, fisiologia, biologia, bioquímica, biomecànica, matemàtiques, física i química, electrònica, informàtica, mecànica aplicada, ortesis i resistència de materials, entre d'altres. Segons el Pla d'Estudis que avui ha aprovat el Consell de Govern, hi haurà 60 places a primer curs. La llengua en què s'impartiran les classes -un 70% teòriques i un 30% pràctiques- serà el castellà.

Pel que fa al Campus d'Excelència Internacional Iberus, s'ha donat el vist-i-plau al conveni entre les quatre universitats participants -Lleida, Pública de Navarra, la Rioja i Saragossa- que formalitza la creació del consorci del Campus. Aquest conveni implica una aportació d'un finançament base de 3.000 euros per cada universitat, que permetrà crear un fos inicial per a despeses derivades de la gestió del consorci. El conveni fixa també el procediment a seguir per l'aprovació definitiva dels estatus de l'Iberus. Avui, el Consell de Govern, ha donat llum verda a un primer esborrany, perquè s'iniciï el procés legal que durà a l'aprovació del text definitiu per part de les quatre universitats, que després d'un període d'exposició pública serà ratificat en nous consells de govern.

D'altra banda, s'ha aprovat la creació de l'Escola de Doctorat de la UdL, d'acord amb el Reial decret 99/2011 de 28 de gener de regulació dels ensenyaments oficials de doctorat, per acollir i gestionar aquest programes a la UdL. La nova estructura tindrà un reglament intern que garantirà els drets i els deures de l'estudiantat de doctorat i que serà elaborat per una comissió. Els diferents programes de doctorat comptaran amb un coordinador o coordinadora i una comissió acadèmica que vetllarà per la seua docència i investigació, així com pel seguiment i l'avaluació dels doctorands.

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de pla d'estudis d'aquesta titulació, que serà única a l'Estat i que es preveu impartir el curs vinent
El Consell de Govern també ha aprovat la inclusió de les àrees de coneixement de Personalitat, avaluació i tractament psicològic (PETRA) i Psicobiologia -actualment del departament de Pedagogia i Psicologia- al de Medicina i al de Medicina Experimental, respectivament, després d'un intens debat. Les votacions han estat 24 vots a favor, 16 en contra i 6 en blanc, i 29 vots a favor, 7 en contra i 5 en blanc, respectivament.

Quant a la campanya electoral, s'ha donat llum verda a una subvenció de 3.300 euros per al finançament de la campanya electoral de cada candidat a rector.