4 de març de 2008

Descarregar pdf

Un estudi evidencia la insuficient participació dels pares i mares d'alumnes a les AMPA


Un estudi del professor de Sociologia de la UdL, Jordi Garreta, posa de manifest la baixa participació dels pares i mares d'alumnes en les associacions de mares i pares d'alumnes arreu de l'Estat espanyol. "La participació de les famílies a l'escola: les associacions de mares i pares d'alumnes a Espanya" s'ha presentat avui a Madrid a la seu del Consell Escolar d'Estat i ha comptat amb la participació de la seua presidenta, Carmen Maestro, així com de representants del ministeri d'Educació i Ciència i de la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares d'Alumnes.

L'estudi, que s'ha fet a partir de 594 entrevistes a membres de les AMPA de tot l'Estat espanyol menys del País Basc, Múrcia i Ceuta i Melilla, evidencia la poca participació dels pares i mares d'alumnes en aquestes associacions. De fet, tot i que les famílies inscrites arriben gairebé al 60% (57,5), només un 32% participen en les activitats organitzades per les AMPA i no arriba al 20% (18,3) les que assisteixen a les reunions que es convoquen. Tot i així, Garreta precisa que aquesta participació no és homogènia, ja que es més elevada a infantil i primària que a secundària.

 Tot i que les famílies inscrites arriben gairebé al 60% (57,5), només un 32% participen en les activitats organitzades per les AMPA i no arriba al 20% (18,3) les que assisteixen a les reunions que es convoquen
A més, la participació és menor entre les famílies d'origen immigrant. En una escala de 5 punts on el 5 correspon a una excessiva participació, el 4 a una notable participació, el 3 a una suficient participació, el 2 a una insuficient i l'1 indica una participació inexistent, trobem que les famílies d'origen comunitari serien les més participatives (2,25), seguides a poca distància de les de l'Amèrica Llatina (2,17), les europees de l'Est (1,82), les subsaharianes (1,79), magrebis (1,69) i en darrer lloc les gitanes (1,40). De tota manera, cal tenir en compte, afirma el professor de la UdL, que aquestes xifres no es poden imputar només a l'origen de les famílies, sinó que la seua experiència escolar prèvia, el nivell educatiu dels progenitors, el coneixement del sistema educatiu i les actituds que tenen també condicionen la seua participació en l'escola.

Segons Jordi Garreta els principals reptes als quals han de fer front els moviments de famílies són potenciar la participació, especialment incorporant les famílies d'origen immigrant, definir objectius comuns i prioritaris, i influir en la política educativa. Com? Doncs, millorant la sensibilització respecte a la necessitat de participar en les associacions, formar les famílies i també el professorat en l'objectiu comú de millorar l'educació dels alumnes, i recuperant la reivindicació de qualitat, gratuïtat i laicitat per a l'esenyament públic, sense oblidar la necessària gestió de serveis.


Estrena oficial de la nova Facultat de Ciències de l'Educació de la UdL
Presentació de l'estudi de Jordi Garreta a la seu del Consell Escolar d'Estat a Madrid (Foto: CEAPA)

MÉS INFORMACIÓ


La participació de les famílies a l'escola: les associacions de mares i pares d'alumnes a Espanya. JORDI GARRETA
Confederació Espanyola d'Associacions de Pares d'Alumnes

print enrera pujar