9 de desembre de 2008

Descarregar pdf

Comunicat del Rectorat de la UdL Comunicat del Rectorat sobre la tancada d'estudiants

Davant la tancada d'estudiants a l'Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida, el Rectorat manifesta que:

El dia 5 de desembre va haver-hi una reunió de representants de l'estudiantat contraris a l'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) a la UdL amb el rector, Joan Viñas, i el vicerector d'Estudiantat, Xavier Gómez. El motiu era continuar les converses mantingudes al respecte amb anterioritat davant el tancament indefinit anunciat per part del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a l'edifici del Rectorat.

En la reunió, els estudiants van comunicar que dimarts 9 de desembre celebrarien una assemblea al Rectorat un cop finalitzada la concentració convocada per a les 12 del migdia. Després d’aquesta assemblea és previst ocupar el Rectorat indefinidament.

Els estudiants han manifestat el seu compromís d'ocupació pacífica i de permetre el normal desenvolupament de la vida acadèmica i actes universitaris. En qualsevol cas, l'equip de govern garantirà aquestes premisses. El rector ha insistit que el límit d'aquesta mobilització "és la legalitat vigent".

L'equip de govern de la UdL reitera la seua voluntat al diàleg respecte al desenvolupament i aplicació de l'EEES a la UdL per a recollir les opinions dels membres de la comunitat universitària en aquest sentit i es compromet a aplicar el resultat i les decisions que se'n desprenguin dins la legalitat. De fet, el rector i el vicerector d'Estudiantat s'han reunit un altre cop amb representants de l'alumnat aquest mateix dimarts, 9 de desembre, abans que celebressin la seua assemblea. El Rectorat també demana als nous representants de l'estudiantat, recentment escollits, que participin en el procés de definició de l'EEES a la UdL mitjançant els òrgans de representació i participació democràtica de la nostra universitat.

L'equip de govern considera que no es oportú el tancament de l'estudiantat al Rectorat per atendre a les seues demandes, i en tot cas, considera que aquesta mobilització pot dificultar el procés de debat i negociació.


En qualsevol cas, el Rectorat creu que és important clarificar alguns aspectes sobre l'aplicació de l'EEES a la UdL i tot el sistema universitari català:

  • L'objectiu de l'EEES és afavorir la mobilitat de l'estudiantat i PDI de l'educació superior, crear un conjunt de títols universitaris homogenis, l'ensenyament basat en cicles (grau, màster i doctorat), i la mesura de l'aprenentatge mitjançant un sistema comú de crèdits (ECTS)
  • L'aplicació de les directrius de l'EEES no és potestat de les universitats. És un procés decidit i regulat pel Parlament de Catalunya i les Corts Generals d'Espanya i, per tant, la UdL respectarà la legislació vigent.
  • L'EEES, per si mateix, no suposa en cap cas un encariment dels estudis. El cost de la matrícula i les taxes dels estudis universitaris els marquen el Govern Central i els decideixen finalment les Comunitats Autònomes; mentre el preu dels màsters serà més barats per que serà a preu públic. Entenem que el sistema ha de garantir un sistema de beques i ajuts per als estudiants amb voluntat i capacitat de cursar estudis universitaris, però això és responsabilitat dels governs estatal i autonòmic. La compatibilitat del treball amb l'estudi queda garantida per la possibilitat de matriculació a temps parcial, com fins ara. De fet, aquesta és una de les fites de l'EEES.
  • L'EEES no representa una privatització de les universitats públiques. Les empreses no formen part de l'estructura acadèmica de les universitats ni decideixen el tipus i les característiques de les titulacions universitàries. La col·laboració amb les empreses públiques i privades es desitjable i beneficiosa per a les universitats en el marc de projectes i acords concrets. És indispensable un adequat finançament del sistema universitari públic per assegurar la qualitat de la docència, recerca i transferència de coneixement de les universitats.
  • L'EEES no pretén fer desaparèixer ni fusionar titulacions. La potestat de crear nous graus és lliure i depèn de les universitats. Això sí, s'ha de passar per un procés d'acreditació i autorització extern, en el que actualment estem immersos. L'any 2010 totes les titulacions que s'ofereixin han d'estar adaptades a la nova estructura i acreditades, el que suposarà una millora de l'educació i serveis als estudiants.