Els malalts d'Alzheimer empitjoren després de cinc setmanes de confinament

Ho afirma una recerca publicada a 'European Journal of Neurology'

Descarregar pdf

Els símptomes neuropsiquiàtrics de les persones que pateixen la malaltia d'Alzheimer i deteriorament cognitiu lleu empitjoren després de cinc setmanes de confinament. Així ho han comprovat durant l'estat d'alarma per la COVID-19 a la Unitat de Trastorns Cognitius de Lleida, ubicada a l'Hospital Universitari de Santa Maria. Encapçalats pel cap de la unitat, el professor associat de la Universitat de Lleida (UdL) i investigador principal del grup de Neurociències Clíniques de l'IRBLleida, Gerard Piñol, han publicat els resultats sobre l'impacte de l'epidèmia en 40 pacients a la revista European Journal of Neurology.

La recerca s'ha realitzat amb 20 persones amb diagnòstic d'Alzheimer i 20 amb diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu, que havien passat una avaluació el mes anterior al confinament. Després de cinc setmanes de reclusió, s'han revaluat telefònicament mitjançant l'Inventari Neuropsiquiàtric (NPI) i EuroQol-5D per valorar els símptomes neuropsiquiàtrics i la qualitat de vida dels pacients i cuidadors. Aquests tests inclouen preguntes de diferents àmbits com la mobilitat, la cura personal, el dolor o la depressió.

Els resultats revelen que aproximadament el 30% dels pacients i el 40% dels cuidadors van registrar un empitjorament del seu estat de salut. L'agitació, l'apatia i l'activitat motora són els símptomes més s'han vist afectats en els malalts. En canvi, els investigadors i les investigadores no han observat un empitjorament de la qualitat de vida.

"Aquesta recerca ens permet posar de manifest una realitat que ha passat desapercebuda durant aquest període de temps en un segment de població molt fràgil com són els pacients amb trastorns cognitius. Aquests estudis demostren la necessitat d’adoptar mesures especials en aquest grup de població i els seus cuidadors en el cas que ens trobem en situacions similars a les viscudes durant el confinament produït com conseqüència de la pandèmia de la COVID-19", afirma Piñol.

 

Text: Comunicació IRBLleida / Premsa UdL

MÉS INFORMACIÓ:

Article Neuropsychiatric symptoms and quality of life in Spanish Alzheimer’s disease patients during COVID-19 lockdown