Avaluació en línia a la universitat presencial, més dubtes que certeses

Així ho conclou un estudi de la UdL a partir d'una enquesta a més 200 universitaris europeus

Descarregar pdf
docenciavirtual
L'estudi sobre l'avaluació virtual ha enquestat 200 universitaris europeus. FOTO: UdL

Bona part del professorat i alumnat de les universitats presencials es mostra indecís a l'hora de valorar l'avaluació en línia. Així ho conclou un estudi de la Universitat de Lleida (UdL) sobre les percepcions d'aquest model avaluatiu entre la comunitat universitària i que s'emmarca en el projecte europeu Remote.Edu, liderat per la universitat alemanya d'Erlangen-Nuremberg.

Les investigadores i els investigadors del grup de recerca COMPETECS, de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS), han recollit 257 respostes d'un total de 39 administratius, 100 docents i 118 estudiants de diferents centres i disciplines de les quatre universitats que formen part del projecte: un 47,5% de la UdL, un 27,4% de la METU de Turquia, un 13,3 de la KU Leuven de Bèlgica, i un 10,8% de la FAU d'Alemanya. El perfil mitjà del docent participant imparteix uns 22 crèdits l'any i té 17 d'experiència, mentre que el de l’estudiant és un alumne de 3r de Grau que combina feina i estudis.

L'enquesta, una per a cada col·lectiu, ha constatat que un 43% del professorat te clar si l'avaluació en línia és ben o mal rebuda pels alumnes, un 35% no sap si els facilita l'originalitat i la creativitat i un 34,4% tampoc sap si és millor o no pel seguiment i control del procés d'aprenentatge dels estudiants. Tot i així, un 92% dels docents té clar que l'avaluació en línia facilita la situació de l'estudiantat de mobilitat.

Per la seua part, l'alumnat també es mostra força indecís respecte aquest mètode avaluatiu. Així, un 38,8% no té clar sobre si és o no més fàcil i un 37,1% tampoc sap si propicia l'originalitat i la creativitat. Ara bé, gairebé la meitat dels estudiants (47,8%) pensa que l’avaluació en línia requereix més temps i esforç i un 48,7% afirma que no contribueix més al seu aprenentatge que l’avaluació presencial. No la prefereix un 37,1% de l'alumnat enquestat, enfront el 31,9% que sí, i el 31% que no ho sap, tot i que un 86,2% afirma que els agrada rebre feedback online.

L'estudi posa de manifest que un 61% de docents i un 71% d'alumnat universitari va experimentar per primer cop l'avaluació en línia durant la pandèmia de la COVID-19, tot i així un 50% del professorat afirma que no tindria problemes per incorporar-la a totes les seues assignatures. Ara bé, un 86% dels docents considera que fan falta millors sistemes de seguretat per assegurar les pràctiques ètiques dels estudiants, com ara evitar el plagi, i un 65,7% són partidaris que es facin més recerca per millorar-ne la pràctica. Un 71,7% del professorat afirma no haver assistit a cursos de formació sobre el tema, però un 70% ha buscat suport pel seu compte.

El professorat considera que perquè l'avaluació en línia funcioni cal millorar a nivell pedagògic (disseny de les assignatures), en formació per al professorat i alumnat, en infraestructures (plataforma, eines i connectivitat estables, garantia de seguretat i accessibilitat); amb suport tecnicopedagògic i polítiques i normatives institucionals. Pel que fa al PAS, un 77,1% considera que les infraestructures són adequades, tot i que quan es pregunta per la quantitat, el percentatge que ho veu suficient baixa al 65,7%.

A partir dels resultats obtinguts en l'estudi, l'equip de la UdL ha elaborat una sèrie recomanacions per incorporar-les al curs en línia de desenvolupament professional en avaluació en línia per a docents que s'està preparant en el marc del projecte. Entre aquestes, treballar les actituds del professorat al respecte, com posar-la en pràctica segons el nombre d'alumnes i els condicionants tecnològics, donar a conèixer nous formats més enllà dels més coneguts i usats (exàmens escrits de resposta tancada, treballs escrits, qüestionaris i presentacions) com ara els portafolis electrònics o avaluació entre parells, i fer èmfasi en la importància del feedback online entre alumnat i professorat i els seus diferents formats (text, veu etc).

MÉS INFORMACIÓ:

Resultats de l'estudi

NOTÍCIES RELACIONADES: