Campus Iberus lidera un projecte europeu de l'àmbit agroalimentari

Descarregar pdf

El Campus Iberus lidera un projecte europeu en el qual participen les Universitats de Lleida, Saragossa, Pública de Navarra, La Rioja, Pau i Tolosa de Llenguadoc centrat en l'àmbit agroalimentari i de la nutrició. La Unió Europea n'ha aprovat el finançament en el marc del Programa de Cooperació Transfronterera Espanya-França-Andorra (POCTEFA), en la seua última convocatòria del període de programació Europeu, 2007-2013. El projecte de títol Enfortiment de la col·laboració transregional i transfronterera Universitat-Empresa per promoure la participació en Horitzó2020 – EBRoS2020 ha estat un dels 11  finançats en aquesta convocatòria.

El projecte EBRoS2020 se centra en l'enfortiment de la col·laboració transfronterera en matèria de recerca i innovació en l'àmbit agroalimentari i de la nutrició entre les Universitats del Campus Transfronterer EBRoS, format pel Campus d'Excel·lència Internacional Iberus i la seua extensió a les Universitats de Pau i de Tolosa de Llenguadoc. Al mateix temps, el projecte s'orienta a la millora de la interacció entre les universitats i el teixit industrial de les regions, per promoure la innovació com a model de desenvolupament territorial, econòmic i social. És el pas següent en el full de ruta del projecte de coordinació entre les sis universitats, emmarcat en el nou context europeu de Recerca i Innovació.

El projecte EBRoS2020, amb un pressupost total de 287.862 Euros i un termini d'execució que finalitza el 30 de setembre de 2015, inclou les següents línies d'acció:

• Formació i networking per a la participació en projectes europeus
• Posicionament i participació conjunta de les universitats i empreses en projectes d'Horitzó 2020
• Anàlisi de l'agregació transfronterera de Campus Iberus amb Pau i Tolosa de Llenguadoc i sostenibilitat de l'estratègia
• Publicitat, comunicació i difusió de les accions

El finançament del projecte EBRoS2020 suposa un pas important en l'estratègia del Campus Iberus per promoure la participació i el lideratge de les seues universitats, en col·laboració amb empreses de les regions en les quals se situen, en projectes europeus de Recerca i Innovació, en els àmbits d'especialització del Campus. Amb la posada en marxa d'aquest projecte, el Campus Iberus reforça la seua activitat en l'àmbit agroalimentari i de la nutrició, després de la definició i engegada del Pla d'Acció per millorar la innovació en el sector agroalimentari i de la nutrició de la Vall de l'Ebre, finançat per la Fundació La Caixa, en el marc del Programa Campus universitaris i creixement econòmic.

Text: Campus Iberus - Universitat de Saragossa