Diversificar farratges i reduir la càrrega ramadera, claus per conservar el carboni a les pastures

Segons les conclusions del projecte PASTUCAR coordinat per la UdL i el CTFC

Descarregar pdf
vaquesUdL2011
L'estudi aposta també per la presència d'arbres / Foto: UdL
Fomentar la diversitat d'espècies farratgeres, amb lleguminoses sempre que sigui possible, i procurar una càrrega ramadera d'intensitat moderada són claus per a la preservació i l'acumulació de carboni (C) a les pastures. La presència d'arbres de forma espaïda també incrementa notablement el contingut de C al sòl. Així ho afirmen les conclusions del projecte PASTUCAR. Pasturem per conservar carboni al prat, coordinat pel Laboratori d'Ecologia Funcional i Canvi Global (ECOFUN) de la Universitat de Lleida (UdL) i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).
 
El carboni orgànic és fonamental per donar estructura i fertilitat al sòl, influint en la capacitat de retenció i qualitat de l'aigua. També és  vital en la prevenció i mitigació del canvi climàtic. Els investigadors i les investigadores d'ECOFUN ha elaborat una base de dades que comprèn variables climàtiques, de sòl, de gestió i de vegetació; recopilades en tot tipus de sistemes farratgers, incloent pastures sota gestió extensiva, intensiva i prats de dall, així com pastures sota diversos graus d'abandonament.
 
Durant anys de recerca, han compilat un ampli espectre de localitzacions geogràfiques, principalment pastures de muntanya de les cotes més altes del Pirineu (Catalunya, Aragó i Navarra), però també altres indrets de la península ibèrica, incloent pastures mediterrànies o semi-àrides del nord-est de Catalunya, Aragó, Valencià i Salamanca.
 
Els treballs han permès comprovar que la intensitat de la càrrega ramadera condiciona la riquesa d'espècies a pastures dels Pirineus i que aquesta està estretament lligada al contingut de carboni orgànic al sòl. Mentre, els estudis efectuats en deveses han posat de manifest la importància de la presència d'arbres com a illes de fertilitat a l'ecosistema. Sota la copa dels arbres el contingut de C i de nitrogen del sòl augmenta notablement en comparació amb la pastura oberta. "És per tant altament recomanable la combinació d'arbres i pastura oberta per optimitzar els serveis ecosistèmics", afirmen a les conclusions.

MÉS INFORMACIÓ:

Conclusions del projecte PASTUCAR