El Claustre aprova la gestió del rector per 59 vots a favor i 18 en contra

El rector proposa un pacte nacional per destinar el 3% del PIB a les universitats catalanes

Descarregar pdf
claustreUdL2015
El rector, presentant el seu informe al Claustre. Foto: UdL
Promoure un gran pacte nacional per a la universitat catalana que dugui a augmentar els seus pressupostos fins al 3% del PIB i rebaixar el preu de les matrícules i augmentar les beques són algunes de les principals reivindicacions de la Universitat de Lleida (UdL) pel proper any.

Així ho ha destacat el rector davant el Claustre en les conclusions del seu informe de gestió anual que ha estat aprovat per 59 vots a favor, 18 en contra, 14 en blanc i 2 nuls. Roberto Fernández aposta també per millorar la internacionalització i les aliances amb altres universitats, institucions i empreses "per preparar adequadament el nostre futur com a institució d'excel·lència".

A banda de repassar les actuacions realitzades en aquest 2015, entre les quals ha destacat l'increment de l'oferta en graus i màsters o la finalització de l'estructura de centres de recerca, el rector ha avançat alguns projectes futurs. Pel que fa a l'estudiantat, ha anunciat una convocatòria d'ajuts a l'habitatge per a principis de l'any vinent. L'objectiu és contribuir a les despeses de lloguer dels no residents a Lleida que han de viure a la ciutat per cursar els seus estudis.

Un altre dels punts forts serà la nova Estratègia de Promoció de la UdL i de captació i fidelització d'estudiants. En aquest àmbit, Roberto Fernández també ha recordat que intensificarà les relacions no només amb els centres de secundària, sinó també amb les escoles de primària.

En docència, la UdL impulsarà una convocatòria per fomentar l'ús de les TIC i la formulació de noves propostes en format online o semi-presencial. També es continuaran potenciant els dobles graus i dobles titulacions de màster. En aquest àmbit, aviat s'oferirà el tercer màster dual, centrat en direcció de recursos humans i desenvolupament de competències.

Quant a recerca, el rector ha destacat que la UdL està liderant una proposta de Comunitat RIS3CAT de Tecnologies de la Producció Agroalimentària amb la Universitat Politècnica de Catalunya i que enguany s'ha començat a concretar una iniciaitva per "situar la UdL com a referent en aquest àmbit" la plataforma AgriFood BIG DATA, amb la participació d'empreses, centres tecnològics d'arreu de Catalunya i administracions públiques.

Les intervencions dels membres del Claustre han tingut a veure amb l'alt cost de les matrícules de graus i màsters, la necessitat que es reclami a l'Ajuntament un carril bici més segur, el desacord amb el tancament dels edificis de la universitat durant els períodes de Nadal, Setmana Santa i estiu, el retard en la revisió de la Relació de llocs de treball del PAS, la rendició de comptes dels càrrecs de lliure designació, la política de comunicació, la manca de recursos per a l'acreditació de graus i màsters, la promoció de la docència en anglès, la implementació del vot electrònic, la demanda de Claustres monogràfics, o que es retiri el doctorat honoris causa per la UdL a una persona que està sent investigada per la justícia.

Informe del síndic

Durant el Claustre, el síndic de greuges de la UdL, Francisco Javier Aquilué, ha presentat el seu l'informe corresponent al 2014. El nombre de queixes i consultes que li ha adreçat la comunitat universitària ha estat el mateix que l'any anterior, 22. D'aquests 22 expedients, 16 han estat motivats per estudiants; 4 per membres del personal d'administració i serveis (PAS); i 2 pel personal docent i investigador (PDI).

Les reclamacions del PDI s'han centrat en l'adscripció d'una àrea de coneixement a un centre i l'exigència de responsabilitat disciplinària. Quant al PAS, per la inadequació per un lloc de treball, la denegació d'un ajut al pagament d'una matrícula universitària i sobre les "desigualtats" entre el PAS Funcionari i Laboral.  Segons el síndic, pel que fa al pes de cada col·lectiu dins la comunitat universitària, és el PAS, el que presenta més reclamacions a la Sindicatura.

Les queixes de l'estudiantat han tingut a veure amb un curs de l'Institut de Biodiversitat Tropical, el repartiment de beques d'introducció a la recerca, la qualificació d'exàmens, la segona reassignació de places universitàries, l'expulsió d'un alumne en una classe pràctica d'INEFC, els treballs de final de grau, la convalidació d'assignatures de pràcticum, el complement de docència per accedir a Veterinària de la UAB i la denegació de convocatòries de gràcia per part del rector.

L'informe del síndic inclou un apartat centrat en el seguiment de les resolucions i les recomanacions dictades, tot i que no són jurídicament vinculants.