El Consell Social es dota d'un fòrum de participació i assessorament

CONNECTAUDL té caràcter anual i ara l'integren dotze persones majoritàriament del món de l'empresa

Descarregar pdf
fòrum consell social
Els participants en la primera trobada / Foto: UdL
El Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL) ha constituït aquest divendres el seu primer fòrum de participació i assessorament, un ens que recull la Llei d'Universitats de Catalunya per tal que persones, institucions, entitats associatives, cíviques, culturals, professionals, econòmiques, laborals, socials i territorials puguin contribuir a complir millor les funcions d'aquest òrgan de representació de la societat a la universitat.
 
CONNECTAUDL, segons explica la secretària executiva del Consell Social, Conxita Villar, "sorgeix de la necessitat de tenir el màxim contacte directe amb els grups d'interès i estar oberts a les seues demandes i propostes de millora i col·laboració, ja que fins ara aquesta relació la podríem definir com a puntual per aspectes de recerca, de transferència tecnològica, d’ocupabilitat i de pràctiques, i cal anar més enllà". És per establir canals directes i periòdics de comunicació que permetin el coneixement mutu i la creació d'aliances per afrontar millor els canvis futurs que s'ha constituït aquest ens, afegeix. De caràcter anual, estarà integrat per un màxim de quinze persones que periòdicament s'aniran renovant "amb la finalitat de fer més gran el cercle de influència de la Universitat amb l'entorn".
 
Presidit per Antonio Pujol (exvicepresident del Consell Social) integren aquest primer fòrum majoritàriament persones del món de l'empresa. Són tres dones: Patrícia Romero (consellera Delegada de Romero Polo S.A), Marta Vendrell (directora tècnica Grup Venso), Meritxell Pi (directora General de l'Àrea Financera i Acció Corporativa del Grup tecnològic ICG) i nou homes: Xavier Badia (director Gerent de Curtits Badia), Jordi Segui (propietari de Seguí Clima), Josep Esteve (director General de Rodi Motor Services), Josep Ganyet (CEO Mortensen S.L), Xavier Argiles (director industrial a Nufri Group), Jaume Saltó (CEO del Group Saltó), Ramon Sarroca (president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya) i Jesús Caballero (cap de servei de l'UCI del Hospital Arnau de Vilanova).
 
La constitució i primera reunió d'aquest fòrum ha comptat amb el president del Consell Social i el rector de la UdL, Delfí Robinat i Jaume Puy, respectivament.