El Consell de Govern aprova la Càtedra en memòria d'Abel Martínez

També la renovació de deganats, direccions de centre i de departament, al febrer

Descarregar pdf
adolescencia
La Càtedra està dedicada a educació i adolescència. FOTO:BIMS Sabadell

Liderada per la Universitat de Lleida i amb el suport dels departaments d’Economia i Coneixement, d’Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Govern de la UdL ha aprovat avui la creació d'una càtedra universitat-empresa en memòria d'Abel Martínez, el professor lleidatà que va morir per l’agressió d’un menor el passat 20 d’abril en un institut de Barcelona.

Dedicada a l'educació i l'adolescència, aquesta càtedra pretén donar respostes innovadores a les dificultats i necessitats amb què es troben molts joves i a les quals han de fer front els centres educatius. M. Àngels Balsells, professora de Pedagogia de la UdL i directora de la càtedra, explica que la funció principal de la càtedra és potenciar la recerca, la innovació i la formació en l'àmbit de l'educació i l'adolescència, tot impulsant l'intercanvi entre la universitat, els centres de secundària, els espais d'educació no formal, les administracions, entitats, etc.

Entre les primeres accions a dur terme, els integrants de la Càtedra -Balsells i els professors de la Facultat d'Educació Psicologia i Treball Social: Assumpta Estrada, Eduard Vaqueró, Aida Urrea, Clara Sanz i Robert Izquierdo- preveuen crear una beca per a recerques relacionades amb l'adolescència dutes a terme per estudiantat de grau, màster i doctorat.

D'altra banda, el Consell de Govern ha donat el vist-i-plau al calendari electoral per a la composició de juntes d'escola/facultat i consells de departament, que renovaran els seus membres en les votacions que tindran lloc el 24 de novembre. Un cop constituïdes les juntes, tindran, fins al 5 de febrer de 2016, per escollir les persones que dirigiran els deganats, les direccions d'escola i les direccions de departament.

Els nous representants del personal docent i investigador (PDI) i del personal d'administració i serveis (PAS) de la UdL al Claustre, d'altra part, sortiran de les eleccions que se celebraran el proper 4 de novembre.

També s'ha aprovat la simultaneïtat d'estudis entre el Màster en enginyeria agronòmica de la UdL i el Màster en tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquest itinerari formatiu, que consisteix a cursar les matèries dels dos màsters de forma simultània, permetrà que els estudiants puguin obtenir els dos títols de màster en dos anys aproximadament. També permet obtenir primer un títol de màster i desprès contuinuar amb els estudis del màster complementari.

Entre altres, el Consell de Govern ha donat llum verda a una nova convocatòria del programa d'ajuts finançats per l'Obra social 'la Caixa' per convidar professorat estranger a impartir assignatures de grau i màster el proper curs acadèmic. Són 45.000 euros que es destinaran a potenciar la docència en anglès, tal i com preveu el Pla d'Internacionalització de la UdL.

Fins ara, aquest programa engegat el curs 2010-2011, ha permès que un total de 210 professors (més d'una cinquantena per curs) d'una trentena de països, hagin impartit classes en anglès a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, l'Escola Politècnica Superior i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària i la Facultat d'Educació, majoritàriament.

El rector, Roberto Fernández, ha informat de les noves competències dels vicerectorats. Així, el de Política científica i tecnològica incorpora els temes del PCiTAL; el de Recerca, la gestió dels serveis científico tècnics de la UdL; el d'Estudiants, la captació d'alumnat estatal; el de Relacions internacionals i cooperació, la captació d'estudiantat estranger; el de Planificació, innovació i empresa, la formació dual i els doctorats industrials; i el d'Activitats culturals i projecció universitària, la responsabilitat social corporativa.

Finalment, el rector ha anunciat que David Barroso, actualment cap d'àrea de projectes interns de l'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions (ASIC), serà nomenat en breu director de l'ASIC.