El futur del sector elèctric, a les XXV Jornades Universitat-Empresa

Descarregar pdf
universitat empresa
La Jornada té lloc a la Facultat de Dret i Economia. FOTO: UdL

"El model implantat als anys 90 per mantenir el baix el preu de l'electricitat ha fet fallida. Corregir aquestes errors de política energètica exigirà molts anys", afirmava avui el catedràtic de la UdL Pere Mir, en la inauguració de les Jornades Universitat-Empresa que se celebren avui i demà a la Facultat de Dret i Economia.

El present i futur del sector elèctric és el fil conductor d'aquestes jornades que, des de fa 25 anys, organitza el departament d'Economia Aplicada de la Universitat de Lleida sobre temes econòmics i empresarials d'actualitat. Enguany, davant l'inusitat augment de la llum, els organitzadors han plantejat abordar el cost de l'energia i la seua regulació, tot posant èmfasi en el sector de les renovables com una alternativa a les energies 'tradicionals'.

Així, mentre que la primera part s'ha dedicat al mercat ibèric d'electricitat i al dèficit tarifari espanyol, amb la ponència de Maite Costa (titular de la Càtedra de sostenibilitat energètica de la Universitat de Barcelona), les següents intervencions versen sobre la política de promoció de les energies renovables, el foment de la generació a partir de la biomassa i la regulació de la generació solar fotovoltaica, termoelèctrica i eòlica, a càrrec d'economistes del CSIC, la Universitat Complutense de Madrid i de la UdL.

Les XXV Jornades Universitat-Empresa finalitzen demà amb una taula redona sobre experiències empresarials en els sectors solar i eòlic, on participen empreses dos empreses lleidatanes (Sofos Solar SA i Termosolar Borges SA) i l'Associació Eòlica de Catalunya (Eoliccat).