El personal de la UdL disposarà de vuit bicicletes per moure's pels campus

Descarregar pdf
bicicletesUdL2014
Les bicicletes s'han distribuit avui als diferents campus / Foto: UdL

Amb l'objectiu d'impulsar l'ús de la bicicleta com a mitjà de mobilitat sostenible entre els diferents campus de la Universitat de Lleida, el Vicerectorat de campus n'ha adquirit un total de vuit -dos per campus- per a ús exclusiu del seu personal, sigui docent i investigador (PDI) o d'administració i serveis (PAS). Avui, membres de la Comissió de Medi Ambient han traslladat des d'ETSEA sis de bicicletes a la resta dels campus: Cappont, Rectorat i Ciències de la Salut, on s'ha habilitat un espai per a dipositar-les.

Es tracta de bicicletes plegables que van acompanyades del corresponent cadenat, un casc i una armilla reflectant. Les persones que en vulguin fer ús hauran d'adreçar-se al punt de lliurament de bicicletes del campus. Hauran de retornar-se al mateix lloc un cop finalitzat el desplaçament. El mateix dia preferiblement o, com a molt tard, a les 9.30h del dia següent. Les bicis i el seu l'equipament han costat 2.800 euros.

L'any passat, la Comissió de Medi Ambient de la UdL va dur a terme una enquesta entre el personal de la Universitat per valorar la possibilitat d'introduir bicicletes per als desplaçaments entre els seus campus. Del centenar de persones que van respondre l'enquesta, un 91% es mostrava disposat a utilitzar un servei de bicicletes gratuït, instaurat per la Universitat, que li permetés comunicar-se entre campus de la UdL.

Més informació

Normativa d'ús de bicicletes intercampus
Comissió de Medi Ambient de la UdL