El pressupost de la UdL creix gairebé un 9,3% per al 2023

Les eleccions a rector o rectora tindran lloc al maig, per primer cop electrònicament

Descarregar pdf
eleccions estudiants
Eleccions electròniques de l'estudiantat / Foto: Consell de l'Estudiantat UdL

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui la proposta de pressupost per al 2023, que puja fins els 106.298.958,55€, el que suposa un augment de 9 milions (9,28%) respecte a l'any anterior. El creixement respon, principalment, a l'encariment de l'energia, les despeses de personal i les inversions reals, segons la Gerència. Per a l'aprovació definitiva dels comptes cal el vistiplau del Consell Social, que es reunirà el proper dilluns, 19 de desembre.

El gerent de la UdL, Ramon Saladrigues, ha explicat que "no es tracta d'uns pressupostos expansius, sinó d'uns pressupostos que cerquen adaptar-se a la realitat actual, les despeses energètiques, la taxa d'inflació i els costos creixents de personal". En aquest capítol de despeses destaca especialment el fort encariment de l'energia, xifrat en 4,4 milions d'euros a la Universitat de Lleida. Així, d'un cost de 1,6 milions al 2022 es passarà a una factura total de 6 milions. La segona partida que més puja és la de personal, amb un augment de 3,2 milions d'euros.

Pel que fa a ingressos, la Gerència preveu una notable disminució de l'entrada de diners per matrícula, tot i l'augment de crèdits matriculats dels estudiants. "Confiem que la Generalitat incrementi les transferències corrents per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la disminució dels preus públics, en el cas que es concreti la proposta de la conselleria de seguir rebaixant-los a les titulacions oficials per al curs 2023-2024", destaca Saladrigues. Així mateix, espera que els ingressos per transferències de capital experimentaran un notable increment "a causa de la millora en el Pla d'Inversions Universitàries i de les bones perspectives en la captació d'ingressos a través dels projectes de recerca, tant els competitius com els no competitius".

La distribució per capítols dels ingressos i de les despeses és la següent:

(Imports en milers d'euros)

 

 

INGRESSOS

2022

2023

Variació 2023/2022

 % capítols

Capítol 3

Taxes, preus públics i altres ingressos

23.081

20.230

-12,35%

19,03%

Capítol 4

Transferències corrents

65.100

74.802

14,90%

70,37%

Capítol 5

Ingressos patrimonials

143

 152

6,29%

0,14%

Capítol 7

Transferències de capital

8.841

11.010

24,53%

10,36%

Capítol 9

Passius financers

109

105

-3,67%

0,10%

 

TOTAL

97.275

106.299

9,28%

100%

         

 

 

DESPESES

2022

2023

Variació
2022/2021

 % capítols

Capítol 1

Despeses de personal

72.399 

75.645

4,48%

71,16%

Capítol 2

Despeses de béns i serveis

14.041 

18.859

34,31%

17,74%

Capítol 3

Despeses financeres

52

52

0%

0,05%

Capítol 4

Transferències corrents

3.711

3.773

1,67%

3,55%

Capítol 6

Inversions reals

6.391

7.762

21,45%

7,30%

Capítol 9

Passius financers

681

208

-69,46%

0,20%

 

TOTAL

97.275

106.299

 9,28%

100%


Tot i l'augment de 9 milions en el pressupost de 2023, "cal tenir present que el finançament ordinari de la Generalitat a les universitats roman constant", recorda Saladrigues. El gerent confia, però, que s'acabin concretant les previsions i estimacions de transferències addicionals en les quals treballa el Departament de Recerca i Universitats i que la Generalitat incrementi les transferències corrents via finançament addicional. "Les universitats necessitem que el finançament basal del Govern vagi compassat amb el creixement dels costos per tal de garantir, de forma sostinguda en el temps, els fons necessaris per a les tasques encomanades", afegeix.

Al marge de temes econòmics, el Consell de Govern ha aprovat la proposta de convocatòria i de calendari per a l'elecció de rector o rectora que, per primer cop en la història de la UdL, es farà per votació electrònica. Les candidatures es poden presentar fins el dia 16 d'abril de 2023 i la proclamació definitiva de les mateixes tindrà lloc el dia 17. Els comicis se celebraran els dies 9 i 10 de maig i, si calgués una segona volta, es faria els dies 25 i 26 del mateix mes. Aquesta opció només s'activa quan hi ha més d'una candidatura i cap d'elles aconsegueix més de la meitat dels vots en la primera ronda. La proclamació definitiva dels resultats serà el 16 de maig per a la primera volta i el 31, en cas que fos necessària una segona.

La sessió també ha donat llum verda al Pla d'abordatge de les violències sexuals i LGBTI-fòbiques a les festes als campus de la UdL. Impulsat pel Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera i elaborat conjuntament amb l'entitat feminista Creación Positiva i la col·laboració de l'estudiantat, dona el tret de sortida a un procés de revisió, avaluació i millora de l'organització de les festes universitàries, al voltant de quatre eixos: prevenció, detecció, atenció i recuperació. Entre les mesures que inclou el pla trobem la introducció de la perspectiva de gènere en clau feminista en les activitats que es planifiquin per a cadascuna de les festes o la posada en marxa de brigades itinerants d'informació i detecció com a suport del Punt lila. "Es tracta d'una eina més de tolerància zero de la UdL cap a qualsevol manifestació de violència o discriminació", destaca la coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, Núria Camps.