El primer Consell de govern telemàtic dona llum verda a la prova d'aptitud per a Medicina

Podria implantar-se a partir del curs 2022-2023 arreu de Catalunya

Descarregar pdf
consellgovern28abril
La sessió ha durat quatre hores i mitja / Foto: UdL

El Consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL), en la primera sessió realitzada de forma no presencial, ha aprovat avui la proposta d'una Prova d'Aptitud Personal (PAP) per accedir al grau de Medicina que s'activaria arreu de Catalunya no abans del curs 2022-2023.  El document està consensuat per totes les facultats de Medicina de Catalunya, la Direcció General d'Universitats, el Departament de Salut i col·lectius professionals.

Planteja una PAP amb almenys dos proves complementàries. Una que mesuri el raonament crític basada en escenaris de l'àmbit social i de les humanitats per copsar competències no cognitives relacionades amb el professionalisme i l'orientació social i, una altra que computi les habilitats interpersonals i els valors professionals -orientació al pacient, la col·laboració professional, actitud personal, valors ètics etc.- basada en el judici de situacions específiques (Situational Judgement Test, SJT).  A més, proposa que no es descarti una tercera prova per avaluar més específicament característiques de la personalitat com ara la resiliència, la capacitat de superar la frustració i la gestió de la incertesa. 

Un cop s'hagi decidit formalment la realització de la PAP, el document aposta per aprofitar els dos anys que queden per preparar-la adequadament. D'una banda, administrar la prova a una mostra d'estudiantat actual de medicina dels dos primers cursos, i d'una altra, facilitar-la a una mostra de candidates i candidats voluntaris que s'aplicaria l'any 2021. "Amb l'aprovació d’aquest document s'autoritza l'inici del procés perquè més endavant el Consell Interuniversitari de Catalunya pugui implantar aquest sistema a totes les universitats catalanes que tenen facultat de Medicina", ha explicat el vicerector d'Ordenació Acadèmica, Francesc Giné. 

El Consell de govern de la UdL  també ha ratificat les mesures acadèmiques adoptades pel Consell de direcció arran de la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19, com ara la implantació de la docència i l'avaluació en línia per la resta del curs acadèmic, així com la valoració de les pràctiques i la presentació via telemàtica de treballs final de grau (TFG), de final de màster (TFM) i tesis doctorals.

Per adaptar l'avaluació d'aquest darrer quadrimestre a la situació actual, es recomana al professorat reforçar l'avaluació continuada, realitzar exàmens en línia amb l'eina test i qüestionaris del campus virtual, o fer proves orals per videoconferència. En qualsevol cas, en l'adaptació de l'avaluació s'hauran de preveure les necessitats de l'alumnat que forma part del programa UdLxTothom.

Pel que fa a les pràctiques, es diferencia entre curriculars, externes i de formació dual.  Les primeres s'assoliran amb un 80% de les hores realitzades. Si l'alumne ha cobert un 50%, es poden establir activitats formatives compensatòries no presencials per complementar les hores restants. Si no ha arribat a aquesta meitat, "caldrà allargar el període de pràctiques, una vegada aixecat el període de suspensió de les activitats acadèmiques presencials".

Les pràctiques externes i la formació dual es poden fer en modalitat de teletreball. Si no es possible, "s'allargarà el període inicial previst per tal de poder finalitzar-les de forma presencial, un cop la UdL indiqui que es reprengui l'activitat acadèmica" habitual. En cas del dual, "en la data que fixi l'entitat on ha estat contractat".

Aquesta situació d’excepcionalitat també ha obligat a modificar el calendari acadèmic d'aquest curs 2019-20. Se suspèn la festa major de l'estudiantat prevista per al 30 d’abril, s'amplia del 30 de juny al 3 de juliol el període per fer exàmens de recuperació, i fins al 30 d'octubre es podran fer les pràctiques acadèmiques externes i presentar els TFG.

 A més a més, el consell ha aprovat la doble titulació: Màster Universitari en Psicologia General Sanitària i Màster Universitari en Neuropsicologia -estudis que actualment es poden cursar separadament- i que s'activa el curs vinent.

En l’àmbit econòmic, s'ha donat el vistiplau a concertar una operació de tresoreria per import de 5 milions d'euros, amb un període de vigència d'un any des de la seua signatura, amb l’objectiu de garantir la nòmina mensual a les treballadores i treballadors de la UdL i els pagaments a proveïdors durant els propers mesos.

També s'ha aprovat la priorització de 13 nous contractes predoctorals, finançats per conveni amb Banco Santander per un import de 218.000 euros en la seua primera anualitat.

La sessió telemàtica, que ha durat 4 hores i mitja, també ha servit per l'adhesió de la UdL al Clúster espanyol de productors de porcí (i+Porc) com a soci de número. Aquesta entitat, creada al 2019 i amb seu a Saragossa, té per objectiu millorar la competitivitat de les empreses del sector mitjançant la innovació col·laborativa. "La zona d'influència de Lleida és la major productora de porcí de l'Estat i la Universitat vol estimular la transferència de coneixement al sector per contribuir a la seua posició d'avantguarda",  ha destacat la vicerectora de Transferència i Foment de la Innovació, Olga Martín.