Onze alumnes de la UdL, a la Setmana del Parlament Universitari

Estudien Comunicació i Periodisme Audiovisuals, Dret i Administració d'Empreses

Descarregar pdf
ParlamentUniversitariUdL2017
Alguns dels participants de UdL a la SPUNI. FOTO: Anna Domingo

Un total d'onze estudiants de Comunicació i Periodisme Audiovisuals, Dret i Administració d'Empreses de la Universitat de Lleida (UdL) participen des d'avui a la 13a Setmana del Parlament Universitari (SPUNI), un curs de formació destinat als alumnes de les universitats de Catalunya per donar a conèixer el funcionament polític, l’estructura i les funcions de la institució parlamentària, així com la tasca de les persones que la representen.

Després d'una formació prèvia que ha tingut lloc el cap de setmana, aquest matí s'inauguren les sessions per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias. Els joves que hi participen elaboraran i debatran, fins al proper dia 21, un projecte de llei d'ordenació de les aplicacions socials, de la intel·ligència artificial i la robòtica, així com dos interpel·lacions i les mocions subsegüents, relacionades amb l'ocupació juvenil i les universitats. Els assistents també tindran l'oportunitat de participar en un debat amb diputats reals.

La UdL fa cinc anys que participa en aquesta iniciativa, que coordinen les professores de la Facultat de Dret, Economia i Turisme Maria Àngels Cabasés i Agnès Pardell i que patrocina la Diputació de Lleida. L'alumnat obté dos crèdits de matèria transversal, tot i que el més important per a Cabasés és que "treballen competències tan necessàries per a tots els graduats com l'oratòria, la negociació i el treball en equip". A més dels estudiants i les professores assistiran com a coordinadors Miquel Úbeda (doctorand) i Anna Domingo (exalumna).

En total, a la Setmana del Parlament Universitari hi participen 150 alumnes de totes les universitats catalanes, que hauran de fer de diputats, lletrats, lingüistes i periodistes.