Els titulats en Enginyeria informàtica, amb un 100% d'inserció laboral

Segons el darrer estudi de l'AQU, que també destaca ADE, Medicina i Comunicació

Descarregar pdf
estudiantsEPS-UdL2014
Alumnes de l'Escola Politècnica Superior / Foto: EPS-UdL

Tots els titulats en Enginyeria Informàtica de la Universitat de Lleida (UdL) troben feina, segons el 5è estudi d'Inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que ha enquestat 17.337 graduats de les antigues titulacions de cicles (llicenciatures, diplomatures...) i 1.426 titulats de doctorats entre els anys 2009 i 2010.

El treball assenyala que la taxa d'ocupació d'Informàtica a la UdL és del 100%, mentre la mitjana catalana se situa en el 94,2%. Tots ells, segons l'AQU, van trobar feina en els primers tres mesos després de graduar-se. A la part alta de la taula també trobem els estudis d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE), amb un 95% d'inserció laboral (un 85% en menys de tres mesos); Medicina, amb un 93,5%; i Comunicació, amb una taxa del 92,3%. 

Les àrees que presenten més dificultat per trobar feina són Història i Geografia, amb una taxa d'ocupació del 55,2% dels titulats a la UdL i el 70,7% a Catalunya; Dret, amb un 63'6% a Lleida i un 86% al conjunt del país; i Agrònoms, amb un 77'3% d'inserció per a les titulacions superiors i un 77,1% per a les tècniques.

La taxa d'ocupació mitjana a Catalunya és del 85% dels diplomats i llicenciats, i el 93% de doctors. L'enquesta de l'AQU afirma que el 80% de titulats troba feina tres mesos després d'acabar els estudis, tot i que les remuneracions són força baixes. Una de cada cinc persones amb estudis universitaris cobra 1.000 € mensuals o menys. Malgrat això, la majoria augmenta el sou fins als 1.900 € bruts al mes en un període de tres anys.

Més informació

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes 

Informes de resultats per ensenyament i universitat