Primera tesi doctoral defensada 'en línia' a la UdL

La investigació versa sobre la tecnologia en l'aula de música als graus de mestre

Descarregar pdf
tesi virtual1 (2)
La tesi es va defensar per videoconferència. FOTO: UdL
La tecnología en el aula de música de los grados de maestro: contenidos, usos y perfil del profesorado, és el títol de la primera tesi que s'ha defensat per videoconferència a la Universitat de Lleida, a causa del confinament per la pandèmia de la COVID-19.
 
L'estudi, coodirigit pels professors Xavier Carrera Farrán (UdL) i Josep Gustems Carincer (Universitat de Barcelona), és obra de Diego Calderón Garrido, titulat superior de música-especialitat jazz, pel Conservatori Superior de Música de Pamplona, Màster universitari en música com a art interdisciplinari i Máster en docència universitària per al professorat novell per la UB, i doctor en Història de l'art, també per la Universitat de Barcelona.
 
La recerca analitza la presència de les TIC en les assignatures de música dels diversos graus de mestre de les universitats de l'Estat espanyol, a partir d'un estudi detallat dels plans docents d'aquestes matèries i d'un qüestionari aplicat a una mostra representativa de professorat de música de totes les universitats. La conclusió d'aquesta investigació és que "ni les assignatures relacionades amb la música, ni el personal docent que les imparteix, sembla ser prou conscient de la necessitat de la inclusió de les TIC ni dels beneficis que comporten si tenim en compte la realitat que es trobaran a les seues aules els futurs i les futures mestres de didàctica de l'expressió musical", explica l'autor.
 
La tesi, realitzada en el marc del Programa de doctorat en Tecnologia educativa de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL, ha obtingut un excel·lent cum laude. El tribunal estava integrat per Raquel Gil Fernández (Universitat Internacional de La Rioja), Jordi Coiduras Rodríguez (UdL) i Ana Mercedes Vernia Carrasco (Universitat Jaume I).
 
Des de la direcció de l'Escola de Doctorat de la UdL, manifesten el seu agraïment al personal de l'Escola, la unitat de sistemes i comunicacions i l'assessoria jurídica de la UdL, per haver fet possible que es pogués dur a terme aquesta lectura, així com al doctorand i al tribunal per la seua bona predisposició. La propera lectura virtual de tesi tindrà lloc demà, 28 d'abril.