Cordes de jute o palla llarga per reduir la caudofàgia al porcí

Un TFG de la UdL comprova l'efectivitat d'aquests materials d'enriquiment

Descarregar pdf
recerca porcs
Un dels mètodes que han provat / Foto: A. Perales
Les cordes de jute i la palla llarga són bons materials d'enriquiment per reduir la caudofàgia, la forma més habitual de canibalisme entre la cabana porcina i que s'agreuja amb l'estrès dels animals, segons un Treball Final de Grau (TFG) de la Universitat de Lleida (UdL). L'alumne del doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal Alberto Perales ha comprovat que donen millor resultat que altres alternatives, com ara els blocs de melassa o la palla picada.
 
La caudofàgia és un comportament més freqüent als mascles i entre la meitat dels període de recria i d'engreix. Comencen mossegant la cua dels altres, però també poden provocar lesions a orelles, flancs o extremitats. Quan les mossegades són greus, els porcs agredits deixen de reaccionar i es tornen apàtics. A més, els animals estan sotmesos a un fort estrès que provoca una disminució del seu sistema immunològic el que els fa més susceptibles a patir processos infecciosos o parasitaris.
 
El departament d'Agricultura recomana, com a materials d'enriquiment òptims, la palla, el fenc (farratge que ha estat sotmès a assecat), el farratge ensitjat, el miscanthus (planta herbàcia) i els tubercles. El TFG de Perales ha comprovat que la palla llarga és més adequada que la picada, ja que dura més temps a les menjadores. Així mateix, les cordes de jute capten l'atenció dels animals, tot i que s'han de renovar cada 48 hores.

Els materials d'enriquiment són una de les mesures preventives per reduir la caudofàgia, però no l'única. El professor de Ciència Animal de la UdL i tutor del TFG Pedro López recorda que "també s'han de tenir en compte altres factors com l'alimentació, la temperatura i la humitat de les corralines o la concentració de gasos".
 
La Comissió Europea ha avisat a l'Estat espanyol que prengui més mesures per reduir la caudofàgia, en pro del benestar animal. La recomanació 2016/336 de la Comissió relativa a les normes mínimes per a la protecció dels porcs pel que fa a les mesures per disminuir la necessitat de practicar l'escuat, establint criteris de compliment dels requisits establerts a la legislació.
 

Les conseqüències econòmiques de la caudofàgia poden variar des d'una disminució dels índexs tècnics, com un menor pes al final del període, fins a un augment del percentatge de mortalitat per septicèmia generalitzada. Cal afegir els costos que impliquen els tractaments (antisèptics i antibiòtics), així com els costos de mà d'obra en control i vigilància. Existeixen també pèrdues econòmiques a nivell d'escorxador per decomisos totals o parcials de les canals com a conseqüències de les ferides i les paràlisis dels membres posteriors per formació d'accessos espinals o medul·lars.

MÉS INFORMACIÓ:

Gestió de les explotacions porcines per evitar la caudofàgia (Departament d'Agricultura)