La Facultat de Lletres, preocupada pel litigi de l'art

Comunicat de la Facultat de Lletres de la UdL

Descarregar pdf
rectoratUdL2016
Facultat de Lletres, al Rectorat / Foto: UdL

"La Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida vol expressar la sorpresa i preocupació amb què ha conegut, pels mitjans de comunicació, la informació que la Generalitat de Catalunya, institució responsable de la custòdia del patrimoni català, ha decidit cedir en dipòsit a la comunitat autònoma d’Aragó i extreure de Catalunya part del conjunt d’obres originari del monestir de Sixena, segons va expressar el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Saragossa el 25 de febrer passat. La decisió sembla precipitada perquè no ha vingut acompanyada de l’explicació sobre quins han estat els acords per a cedir unes obres que foren en el seu moment adquirides, restaurades i conservades mitjançant una important despesa econòmica per part de la Generalitat de Catalunya. Tampoc no s’han explicat les conseqüències que es preveuen en adoptar una decisió d’aquestes característiques just quan hi ha un procés judicial obert que afecta al conjunt de peces, tant les conservades al Museu Nacional d’Art de Catalunya com al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, totes elles subjectes a la legislació sobre el patrimoni cultural del país. Sobta, en aquest sentit, una presa de decisió tan determinant en comptes d’efectuar i explicar una previsió per al conjunt del fons.

Des del coneixement del fons i el seu context històric a partir de la tasca desenvolupada pels corresponents investigadors de la Facultat de Lletres, ens cal exigir a la Generalitat de Catalunya que sigui curosa en la defensa i la protecció del patrimoni català, tal com li correspon per la seva mateixa raó de ser. També ens cal demanar que les actuacions i decisions que correspongués adoptar es prenguessin amb ple coneixement de tot el context històric, cultural i jurídic. Caldria, en aquest sentit, que els investigadors i les institucions de Lleida directament implicades en aquest tema fossin escoltats. En qualsevol cas, caldria que les decisions polítiques no fossin influenciades per altres actituds que les inherents als valors de convivència i bé comú, els quals mai no poden estar renyits, ans tot el contrari, amb la justícia i el llegat històric comú."