La UdL acreditada per formar experts en control de gestió

És l'únic centre a Catalunya amb el segell de l'Associació espanyola de 'controllers'

Descarregar pdf
dret
El nou màster s'imparteix a la Facultat de dret Economia i Tursime. FOT0: UdL

La Universitat de Lleida és l'únic centre a Catalunya autoritzat per l'Associació espanyola de controllers per formar experts en control de gestió amb la certificació Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®. Aquesta certificació de qualitat, que expedeix el Global Chartered Controller Institute (GCCI), estableix que s'han assolit un conjunt d'estàndards dins del control de gestió, tant d'anàlisi, gestió i planificació, com de tècniques i estratègies "que doten la figura del controller d'una major dimensió, homogeneïtat i transparència en el mercat laboral", tal i com expliquen des de GCCI.

La certificació podrà obtenir-se, d'una banda, un cop superat el curs d'expert universitari en aquest àmbit que oferta el Centre de formació contínua de la UdL. De l'altra, després d'haver cursat el Màster oficial Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. Aquest nou màster és una ampliació del de comptabilitat i auditoria, homologat per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i que la Facultat imparteix des de fa anys.

Així, el Màster Universitari de Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió -amb un total de 20 places-, inclourà dos noves modalitats el proper curs: la Controlling, que prepara l'estudiantatat perquè pugui superar amb èxit els tres exàmens de la certificació Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®; i la modalitat Auditoria i Controlling. En aquesta, l'alumnat pot cursar les dos modalitats alhora, la qual cosa li permet accedir a les acreditacions de l'ICAC i CCA Certificate®. Aquesta modalitat es pot fer durant un o dos cursos.