La UdL capta 24 milions en deu anys pels contractes amb empreses

Segons un informe propi que analitza el període 2005-2015

Descarregar pdf

La Universitat de Lleida (UdL) ha aconseguit prop de 24 milions d'euros gràcies a 2.339 contractes i serveis amb empreses entre els anys 2005 i 2015. Gairebé la meitat s'acumulen en quatre branques d'activitat: administració pública, comerç a l'engròs, indústria de l'alimentació i R+D (recerca i desenvolupament). Així ho assenyala l'estudi La relació de la Universitat de Lleida amb les empreses.

L'informe, elaborat per professorat de la UdL en col·laboració amb la Fundació UdL, assenyala que el 70% de contractes s'han signat amb Petites i Mitjanes Empreses (PIMES) i el 30%, amb grans firmes, principalment de les indústries d'alimentació i química. Pel que fa a la localització geogràfica, el 17% de les empreses estan a la província de Lleida; un 47%, a la resta de Catalunya; el 31%, en altres Comunitats autònomes espanyoles -destacant Madrid, Aragó i Comunitat Valenciana-; i un 5%, a l'estranger.

Arran de la crisi econòmica iniciada al 2007, "les unitats estructurals de la UdL han estat capaces de suplir la reducció dels recursos públics incrementant els contractes i serveis amb les empreses privades", ha assegurat el vicerector de Planificació, Innovació i Empresa, Ferran Badia. Tot i aquesta ampliació de les relacions amb les empreses i institucions del territori, "queda camí per recórrer", ha reconegut Badia.

L'estudi també analitza les pràctiques externes que realitza l'alumnat de la UdL. Segons les dades del 2015, la Universitat va signar convenis amb 344 empreses, un 79% de les quals són PIMES. Pel que fa a sectors, 76% són de serveis; 14%, de la indústria manufacturera; el 6%, del sector primari; el 3%, de la construcció i l'1% restant, de subministraments. Analitzant la situació geogràfica, el 60% de les firmes són lleidatanes; un 20%, de la resta de Catalunya i un altre 20%, d'altres Comunitats de l'Estat, principalment Aragó i Madrid.