La UdL, en 4 dels 6 consorcis de tecnologies de la salut d'Iberus

Hi participen investigadors de la Facultat de Medicina i de l'Escola Politècnica Superior

Descarregar pdf
xarxaUdL2017
Big Data i computació en salut és un dels consorcis. FOTO: UdL
Personal investigador de les Facultats de Medicina i de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL) formen part de 4 dels 6 consorcis interuniversitaris en tecnologies de la salut aprovats per Campus Iberus en el marc de l'estratègia Helth Tech i de la convocatòria finançada per Santander Universidades.

La UdL estarà present en els consorcis:
Big Data i Computació en Ciències de la Salut, Noves estratègies personalitzades per combatre malalties d'origen infecciós i d'origen molecular, Biosensors per al diagnòstic i pronòstic de malalties neurodegeneratives i Anàlisi i validació en el camp de la rehabilitació virtual cognitiva / motora en nens amb paràlisi cerebral, amb personal dels departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina Experimental i Informàtica i Enginyeria Industrial.

A aquests consorcis, cal sumar el d'
Avaluació Econòmica de Tecnologies per a la Salut i el d'Iberus Exer-Health: modelat predictiu de perfils de risc associats a la inactivitat física mitjançant E-Salut. Tots ells apleguen 73 investigadores i investigadors de les quatre universitats del Campus Iberus (Saragossa, La Rioja, Pública de Navarra i Lleida), a més de personal de serveis de salut, hospitals, empreses i d'universitats del sud de França.

L'estratègia Helth Tech p
arteix del fet que l'ús de la tecnologia està canviant la pràctica clínica i assistencial, així com la investigació en biomedicina; i que per fer front a aquest repte és essencial la interacció contínua entre bioespecialistes (metges, cirurgians, biòlegs, bioquímics), enginyers i científics; així com la formació en les interfases entre els dos mons (enginyeria biomèdica, enginyeria biològica, biotecnologia i nanomedicina).

Els consorcis creats, a més de
l'excel·lència investigadora, s'orienten a liderar projectes de R+D+I a nivell nacional i europeu, com a plataforma per concórrer a fons de programes internacionals -l'Horitzó 2020- així com desenvolupar projectes d'innovació amb empreses.

Els 6 consorcis de Tecnologies per a la Salut s'uneixen als 8 posats en marxa durant els anys 2015 i 2016 en els àmbits Agroalimentari i d'Energia.