La UdL, en un estudi sobre les empreses familiars a Catalunya

A Lleida representen gairebé el 91% del total

Descarregar pdf
empresafamiliarUdL-CasaRieraOrdeix-Cambrabcn
Casa Riera Ordeix / Foto: Press Cambrabcn (CC BY-SA 2.0)

L'empresa familiar té més pes en l'economia catalana que en l'espanyola. Representa un 88% de les firmes del país i aporta un 69% del valor afegit brut (VAB) o riquesa que es genera al territori; segons l'estudi elaborat per les càtedres d'empresa familiar de la Universitat de Lleida (UdL), Abat Oliba CEU,  Barcelona (UB),  Girona (UdG) i la Internacional de Catalunya (UIC), per encàrrec de l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar.

L'estudi també evidencia que l'empresa familiar ha perdut més rendibilitat durant la crisi que la resta, però que alhora ha mantingut millor els nivells d'ocupació. Això fa que hagin de suportar uns costos laborals més grans que les que no ho són, segons el director de la càtedra de la UdL, José Luis Gallizo, pel "compromís més gran dels empresaris amb els treballadors". Això s'ha traduït, per exemple, en menys afectació quan es presenten expedients de regulació d'ocupació (ERO) o, simplement, en la decisió de retardar al màxim la decisió de presentar-ne.

El major percentatge d'empreses familiars es registra a Tarragona (93,3%), seguida de Lleida (90,9%), Girona (89,4%) i Barcelona (87,2%). A nivell de l'Estat, el 89% de les empreses espanyoles són familiars, generen 6,58 milions de llocs de treball (el 67% del sector privat) i són responsables del 57,1% del VAB; segons el darrer informe de l'Institut de l'Empresa Familiar.