La UdL formarà futurs secretaris i interventors municipals

Gràcies a un acord amb el seu Col·legi professional i la Diputació de Lleida

Descarregar pdf
conveni secretaris interventors
Un moment de la signatura. FOTO: UdL
El Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida (UdL) formarà a partir del curs vinent graduats i graduades que vulguin optar al cos de secretaris i interventors municipals, gràcies al conveni de col·laboració que avui han signat el rector de la UdL, Jaume Puy, el president del Col·legi de secretaris, interventors i tresorers de l'administració local de Lleida (CSITAL), Cristian Cimadevilla.
 
Es tracta del curs d'Expert universitari en Dret Local (1 any) i del curs d'Expert universitari avançat en Dret Local (2 anys), dos títols propis, l'objectiu del quals és preparar graduats i graduades per a les oposicions a l'escala de funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter estatal a qui corresponen les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria. "Un curs únic a Catalunya que beneficiarà no només les persones que vulguin optar a aquesta feina, sinó també els municipis i per extensió, tot el territori", ha afirmat Cimadevilla que ha afegit que aquest curs, en el qual estan interessats altres ens, podria ser la llavor d'una futura Escola d'Administració Local de Lleida.
 
Aquesta formació, que arrencarà amb 25 places, també compta amb el suport de la Diputació de Lleida, el president de la qual, Joan Talarn, ha signat avui un protocol de col·laboració amb la UdL i el CSITAL on es compromet a l'atorgament d'una subvenció a la UdL per abaratir els costos de matrícula, ha explicat Talarn.
 
El president de la Diputació ha destacat que aquesta formació ha permetre dotar l'administració local de futur personal degudament preparat i fer front a una de les principals mancances i demandes de les alcaldies del territori, a més de donar a conèixer als estudiants una sortida laboral actualment poc difosa.
 
Per la seua part, el rector ha destacat la importància de "poder treballar plegats per intentar resoldre l'actual mancança d'aquest personal especialitzat als ajuntaments", ja que disposar d'aquest títols permetria poder optar a un interinatge en unes oposicions a l'administració local.