La UdL i GLOBALleida creen un Observatori sobre Emprenedoria

Elaborarà dos informes per any sobre la creació d'empreses al territori

Descarregar pdf
CatedraRepsolUdL2015
D'esquerra a dreta: Oró, Perdices, Fernández, Roca, Gómez i Ganau. FOTO: UdL

Amb l'objectiu de conèixer millor la realitat de l'emprenedoria de les terres de Lleida, les dinàmiques econòmiques i socials que l'acompanyen i les polítiques públiques que la promouen, la Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional de la Universitat de Lleida i GLOBALleida han posat en marxa l'Observatori de l'Emprenedoria.

Un conveni signat avui entre el rector de la UdL, Roberto Fernández, i el president executiu del consorci GLOBALleida, Ramon Roca, permetrà als investigadors analitzar anualment l’activitat emprenedora i la creació d'empreses a les terres de Lleida tot contextualitzar-les en l'àmbit català i internacional, amb la voluntat, expliquen els seus impulsors, de contribuir a optimitzar els esforços dels emprenedors i de les institucions.

L'Observatori emetrà dos informes l'any (un de semestral, i un d'anual) a partir de dades de GLOBALleida, la Xarxa de centres d'empreses innovadores (CEI), Informes GEM (General Entrepreneurship Monitor) i altres dades socioeconòmiques, on es recollirà el perfil dels emprenedors, les tipologies i els aspectes del procés de creació dels seus projectes, les ràtios d'èxit de les empreses creades, de la seua supervivència, el grau d'internacionalització, així com la creació d'ocupació que generen.

La sistematització en la recollida d'informació i l'anàlisi que suposaran els informes, permetrà no només aprofundir en els factors d'èxit i fracàs del procés emprenedor, sinó optimitzar les eines d'ajut a l'emprenedoria ja existents, explica Joan Ganau, director de la Càtedra Repsol de la UdL. També es posarà especial atenció, afegeix, a l'emprenedoria innovadora, és a dir, aquelles noves empreses que es creen en sectors innovadors o intensius en coneixement i tecnologia o que suposen una activitat innovadora en un sector tradicional.

Durant la presentació de l'Observatori, Laura Capel, investigadora de la Càtedra, ha fet públiques les dades dels assessoraments a emprenedors i emprenedores que GLOBALleida ha realitzat durant el 2013 i el 2014. Han estat més de 600, dels quals un 10% dels casos han acabat convertint-se en empresa. Mentre que al 2013 es van crear 28 negocis, al 2014, van ser deu més, 38. De les 66 empreses creades un 94% pertanyen al sector de serveis i, la resta, a transport, educació i construcció. També pel que fa als assessoraments, la majoria (91%) tenien a veure amb projectes del sector serveis, essent els de comerç en detall el més nombrosos, un 52%.

El perfil de l'emprenedor ha estat una persona d'entre 30 a 40 anys, amb estudis superiors un 44% i amb la secundària feta un 30%. Un 45% estava a l'atur al moment de demanar consell, mentre que un 38% treballava. Tot i que les persones assessorades procedeixen d'una setantena de municipis, els residents a la ciutat de Lleida, han estat els que més hi han acudit, un 41%.
 
També han assistit a l'acte, Oriol Oró, conseller delegat de GLOBALleida, Pau Perdices, vicepresident de la Diputació de Lleida, Joan Gómez, regidor en funcions de l'Ajuntament de Lleida. Tots ells, a l'igual que Ramon Roca i Roberto Fernández, han valorat molt positivament la creació de l'Observatori i el paper de GlobaLleida en l'impuls de l'emprenedoria. El rector, a més, ha insistit en la necessitat que GLOBALleida lideri el futur Pla Estratègic de les Terres de Lleida que hauria d'elaborar la Càtedra Repsol de la UdL, ha dit.

Més informació

Les dades de l’emprenedoria. Dos anys d’assessoraments de GLOBALleida. 2013-2014