La UdL participarà en la constitució del Consorci sanitari de Lleida

El Consell de Govern ho aprova per 27 vots a favor i 12 en contra

Descarregar pdf
biomedicina2UdLenconstruccio
Biomedicina 2. Foto: Aquitectes Cantallops Vicente

El Consell de govern de la Universitat de Lleida ha aprovat en votació secreta, per 27 vots a favor, i 12 en contra, la seua participació en la incoació del procediment de constitució del Consorci Sistema Integral de Salut de Lleida, així com els seus Estatuts provisionals i el conveni regulador. El rector, que s'ha mostrat partidari de la incorporació de la UdL al Consorci "pels avantatges que suposa tant per a la Universitat com per a la sanitat pública de Lleida", ha puntualitzat que serà al proper Consell de govern del desembre, quan es voti l'ingrés definitiu.

En aquest sentit, ha explicat que ara s'obre un període públic d'al·legacions als Estatuts que, per part de la Universitat, suposaran reclamar més garanties de la naturalesa pública de l'ens, una major presència de la UdL ens els seus òrgans de govern, i que la Universitat quedi al marge de qualsevol responsabilitat econòmica en cas de liquidació o deute.

El debat ha tornat a aflorar en l'òrgan de Govern que s'ha iniciat amb una nova protesta de la Marea blanca, amb intervencions tant del col·lectiu d'estudiants, el personal d'administració i una part del professorat en contra, i dels degans d'Infermeria i de Medicina i membres de l'equip de govern, a favor. Anteriorment, l'assessor jurídic de la UdL havia exposat als assistents, des del punt de vista de la naturalesa jurídica de l'ens, les conclusions de l'informe que es va encomanar a una comissió ad hoc creada el passat Consell de govern, favorables a què la UdL s'hi incorpori.

D'altra banda, el Consell de Govern ha donat un primer pas per fer realitat els Serveis hospitalaris veterinaris al campus de l'ETSEA, aprovant el plec de clàusules administratives per a contractar la redacció del projecte bàsic i d'execució de l'obra civil, estructura i instal·lacions; l'estudi de seguretat i salut; el projecte per a la sol·licitud de la llicència ambiental i el pla de gestió de residus. També inclou la direcció de les obres d'arquitecte, enginyer superior, arquitecte tècnic i coordinador de seguretat i salut. El pressupost de licitació frega els 60.000 euros.

L'edifici tindrà una planta baixa i una primera, cadascuna d'uns 445 metres quadrats. A nivell del carrer s'ubicaran la sala de necròpsies animals (de 285 m2), els vestidors, una sala de càmeres i congeladors, i un laboratori docent i investigador. A sobre, una aula per a grans grups i una altra per a grups petits, una sala polivalent, despatxos i banys públics.

La sessió també ha donat llum verda al plec de clàusules administratives particulars per a la contractació d'obra del projecte executiu de la segona fase de l'edifici de recerca Biomedicina 2, que inclou tancaments, acabats, pavimentació i instal·lacions. El mobiliari i equipament de laboratori serà objecte d'un altre concurs.

L'edifici segueix els criteris de disseny i construcció de l'edifici 1, que que els dos seran connectats. Consta de soterrani, planta baixa, quatre plantes i sobrecoberta amb una superfície construïda de 4.110 m2. Disposarà de laboratoris de recerca, despatxos, seminaris d'investigació, zona per assajos clínics i quiròfans experimentals. El pressupost de licitació és de 5.175.206,14 euros (sense IVA), finançats al 50% amb fons FEDER i el termini d’execució de les obres està previst en 9,5 mesos a comptar del moment del replanteig, per la qual cosa es preveu que l'obra estigui acabada al final de 2015.