La UdL tanca de forma equilibrada el darrer exercici pressupostari

El Consell de Govern aprova un pla per reduir el consum energètic almenys un 25% en 2 anys

Descarregar pdf
plaques solars Cappont
Plaques solars a Cappont / Foto: UdL
La Universitat de Lleida (UdL) ha tancat el darrer exercici pressupostari, corresponent a 2021, "de forma equilibrada", segons ha informat la Gerència. El Consell de Govern ha aprovat avui els Comptes anuals, que inclouen tant els de la UdL com els de la Fundació UdL, i que ara s'hauran de sotmetre a la consideració del Consell Social. El pressupost de2021 s'ha liquidat amb uns ingressos de 98,9 milions d'euros (pels 93,7 milions de 2020) i unes obligacions contretes per un import de 93,3 milions (pels 91,7 de 2020). El romanent de tresoreria no afectat és de 122.001€ (pels 22.980 € de l'exercici anterior).
 
El gerent, Ramon Saladrigues, remarca que és la primera vegada que la liquidació de la UdL contempla ingressos que provenen dels Fons Next Generation de la Unió Europea, uns diners que es van començar a rebre el 2021 i que s'executaran durant l'actual exercici de 2022 i els següents. Pel que fa als ingressos, la matrícula de grau, màster i doctorat ha estat un 10% inferior, a causa de la reducció dels preus públics. Contràriament, les transferències corrents rebudes han augmentat en un 6%, i les transferències de capital rebudes han incrementat un 53%, per la millora de la captació de fons per a la recerca.
 
Quant a despeses, el gerent destaca que la partida més gran és la de personal, que creix 1,7 milions d'euros i arriba ja al 73,6% del total (pel 72,8% del 2021 i el 70% del 2020). "La recuperació gradual de l'activitat presencial a la universitat després d'un 2020 amb docència virtual ha fet que les despeses per compra de béns i serveis hagin augmentat un 16%", afegeix. Finalment, les inversions reals es mantenen constants respecte a l'any anterior.
 
El gerent remarca que el Pla de Reequilibri Pressupostari de la UdL i l'esforç de la comunitat universitària per adaptar-s'hi han donat bons resultats i han permès "una liquidació de 2021 equilibrada". Amb tot, Ramon Saladrigues recorda que la situació econòmica "no és encara la desitjable", atès que el pressupost de 2021 es va reduir en 3,2 milions d'euros respecte de l'any anterior. "Cal que el finançament universitari s'incrementi per tal que la UdL pugui prestar els serveis públics de la docència, la recerca i la transferència amb qualitat, tal com la societat actual demana", ha subratllat.
 
El Consell també ha aprovat el Pla d'estalvi energètic de la UdL, que pretén reduir el consum actual almenys un 25% en el termini de dos anys. Així vol fer front tant a l'encariment de l'electricitat, el gas natural i el petroli com a l'augment del consum en les instal·lacions universitàries. "La superfície construïda de la UdL ha crescut pràcticament 10.000 metres quadrats en els darrers 8 anys, la qual cosa també s'ha vist reflectida en la quantitat d'energia que es consumeix diàriament", explica el vicerector d'Infraestructures, Narciso Pastor. "L'increment del cost de l'energia ens obliga a dissenyar estratègies que minimitzin l'impacte dels preus elevats i evitin que s'arribi a situacions pressupostàries complicades", afegeix.
 
"Donada la situació actual, ha arribat el moment de superar les meres recomanacions i crides a la prudència i establir mesures estructurals de major abast", ha destacat el vicerector. Tenint en compte que la contractació tant d'electricitat com de gas es fa a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), les propostes se centren bàsicament a fomentar la sostenibilitat, millorar la gestió i racionalitzar el consum. Inclouen la instal·lació de més plaques fotovoltaiques d'autoconsum -en el marc del projecte Teulades Actives de la UdL-, la substitució de làmpades convencionals per làmpades LED, la instal·lació de sensors lumínics en llocs estratègics i l'optimització de sistemes de climatització. Tot plegat, requerirà d'una inversió d'uns 600.000 euros aquest 2022.
 
El pla inclou també altres mesures sense implicació econòmica com ara ajustaments d'horaris d'obertura i d'il·luminació de determinats espais, com és el cas de les biblioteques i les sales d'estudi, o la divulgació de missatges de sensibilització sobre l'emergència energètica dirigits a la comunitat universitària. "Moltes de les accions només tindran èxit si els usuaris prenen consciència de la situació actual i s'impliquen de forma activa en aquesta estratègia", ha insistit Pastor.
 

Aquest pla, a l'igual que la liquidació de pressupostos, s'ha de sotmetre a l'aprovació del Consell Social de la UdL, que es reunirà el proper dia 27 de juny.