La recerca, punt fort de la UdL

Segons el darrer rànquing de la Fundación CyD, molts dels indicadors són d'alt rendiment

Descarregar pdf
recerca
Laboratori de l'ETSEA Foto: UdL
La recerca continua sent el punt més fort de la Universitat de Lleida (UdL), segons el darrer rànquing de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), que diferencia entre un total de 66 indicadors independents. La majoria dels de la UdL es troben al rang de rendiment intermedi. Entre els punts que se situen en el grup d'alt rendiment destaquen les publicacions altament citades, l'impacte normalitzat de les publicacions, la captació de fons externs i la xifra de post-doctorats. En canvi, a la zona intermèdia trobem les publicacions realitzades pel professorat i la mitjana de trams de recerca.

Quant a docència i transferència del coneixement, la majoria dels indicadors es troben en un rendiment intermedi. Destaquen aspectes com ara l'obtenció de fons privats, la mobilitat de l'estudiantat o les titulacions impartides en un idioma estranger. Entre els indicadors de rendiment reduït trobem un baix percentatge d'estudiants graduats en els màsters de dos anys i una baixa valoració en l'orientació internacional, sobre tot pel que fa a professorat estranger.

El treball també permet filtrar informació per àmbits. Hi ha dades sobre Empresarials, Informàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, Medicina i Psicologia. En l'edició de 2016, la Fundación CyD n'avalua 6 de nous: història, treball social, biologia, química, sociologia i matemàtiques. La UdL és present en els tres primers, ja que hi té titulacions d'aquests àmbits. 

Pel que fa a Història, els indicadors es troben en els rangs alt i intermedi, tret de la taxa de graduació en màsters, el nombre de tesis doctorals, el professorat estranger i la captació de fons privats. Quant a Biologia, bona part dels indicadors se situen en l'alt rendiment, tret de la mobilitat de l'estudiantat i les publicacions interdisciplinàries. Finalment, Treball Social "suspèn" en la taxa de graduació de la titulació, la taxa de rendiment, l'ús d'un idioma estranger i la captació de fons privats. Entre els punts positius, la taxa d'alumnes per professorat i la presència d'estudiantat d'altres Comunitats Autònomes.
 

Segons aquest rànquing de la Fundación CyD, la Universitat Pompeu Fabra és la que compta amb més indicadors d'alt rendiment, un total de 22, seguida de l'Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, amb 21.

MÉS INFORMACIÓ:

http://www.rankingcyd.org/