Les 22 universitats de la Xarxa Vives acorden enfortir la cultura

En educació, recerca, creació, programació, conservació del patrimoni, en l'àmbit local i digital

Descarregar pdf
Consell General de la Xarxa Vives d'Universitats
Consell general de la Xarxa Vives. FOTO: XVU
El Consell General de rectores i rectors de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) ha aprovat la "Carta d’Universitats i Cultura". El document és fruit d’un procés col·laboratiu d’anàlisi, reflexió i debat al voltant de la dimensió cultural de les universitats, on han participat més de seixanta expertes i experts que desenvolupen la seua tasca als òrgans de govern universitaris i als equips responsables de la gestió d’aquest àmbit.
 
La Carta, entesa com un llibre blanc de la cultura universitària, presenta un marc comú de referència per a l’establiment d’estratègies en la política cultural de les universitats. Segons el president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Vicente L. Navarro de Luján, "té una vocació pionera i de lideratge, que pretén cimentar les decisions que donaran resposta als reptes que planteja la cultura a les universitats del segle XXI i conduir, així mateix, el debat sobre la gestió i el paper de la cultura universitària a l’espai europeu d’educació superior".
 
L’aprovació de la Carta suposa per al Consell el compromís i l’aposta ferma de les universitats per enfortir la cultura a les institucions d’educació superior, ja que la premissa sota la qual s’ha desenvolupat ha estat la concepció de la cultura com una funció irrenunciable de les universitats, de servei públic, com ho són la docència i la investigació.
 
El document s’estructura, principalment, en cinc blocs. El primer d’ells estableix les bases i antecedents que justifiquen i motiven el desenvolupament del projecte. En un segon apartat s’aborda la dimensió cultural de les universitats. A continuació, es presenten els principis orientadors de la Carta. Tot seguit, es desenvolupen els sis àmbits d’actuació en què es desplegarà l’estratègia cultural comuna: educació i formació cultural, recerca i divulgació del coneixement, creació i programació cultural, conservació i divulgació del patrimoni material i immaterial, universitat en l’ecosistema cultural local, i dimensió digital de la cultura. Aquesta presentació dels eixos temàtics dona pas a un darrer bloc dedicat a orientar a les universitats durant la implementació de les estratègies.
 
La Carta d’Universitats i Cultura ha estat impulsada per les universitats Abat Oliba CEU, d’Alacant, Autònoma de Barcelona, de Barcelona, de Girona, de les Illes Balears, Internacional de Catalunya, Jaume I, de Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya, Pompeu Fabra, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Ramon Llull, Rovira i Virgili, de València, i de Vic – Central de Catalunya. Jordi Montaña Matosas (vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats) i Antonio Ariño Villarroya (catedràtic de Sociologia de la Universitat de València) n’han estat els directors científics, mentre que la direcció tècnica del projecte ha anat a càrrec d’Àngel Mestres Vila (director general de Trànsit Projectes), Mariana Pfenniger, (directora de l’àrea de consultoria i projectes internacionals de Trànsit Projectes) i Jordi Baltà Portolés (consultor de l’àrea de consultoria i projectes internacionals).
 
El Consell Assessor de la Carta d’Universitats i Cultura ha estat format per la Comissió de Cultura de la Xarxa Vives, que agrupa vicerectores i vicerectors d’aquest àmbit a les universitats, i pel Grup de Treball de Gestió Cultural de la Xarxa, format pel personal responsable dels serveis de cultura a les universitats. La Secretaria Executiva de la Xarxa Vives ha exercit la coordinació del projecte en les diferents fases.
 
TEXT: Àrea de comunicació de la XVU