Les barreges farratgeres augmenten la productivitat i milloren el medi ambient

Segons les conclusions del projecte FARRATGEM, coordinat per la UdL i el CTFC

Descarregar pdf
FARRATGES
Producció de farratges al camp experimental del Pla de Riart (Solsonès) / Foto: CTFC

Les barreges farratgeres suposen millores en la productivitat, la qualitat i el medi ambient, disminuint la necessitat de fertilitzants i oferint una major resistència a plagues i males herbes. També impliquen un increment en l'eficiència en l'ús de l'aigua, la millora de la fertilitat del sòl amb un augment del nitrogen, i la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Així es desprèn dels resultats del projecte FARRATGEM, coordinat per la Universitat de Lleida (UdL) i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).

"Les barreges garanteixen la rendibilitat i la sostenibilitat de les explotacions farratgeres ja que la productivitat es veu clarament afavorida en comparació amb els monocultius, reduint els impactes negatius sobre el medi ambient", asseguren els investigadors i les investigadores. La barreja d'espècies perfecta, segons aquestes conclusions, seria la que combini diversos trets funcionals, amb diferents formes de fulles, arrels, captació dels recursos, etc. "Per exemple, és ideal combinar lleguminoses i cereals: les primeres capten el nitrogen atmosfèric, i els segons són bons competidors per la llum", afirmen.

La màxima productivitat l'han aconseguit amb l'alfals (Medicago sativa, lleguminosa), ls festuca alta (Festuca arundinacea cereal) i la xicoira (Cichorium intybus), amb un contingut màxim de lleguminoses entorn al 50% de la barreja. Aquest increment en la productivitat associat a les interaccions entre espècies és el resultat d'un augment en l'activitat fotosintètica i en les taxes de intercanvi de CO2.

La iniciativa -finançada en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020- té com a objectiu principal transferir els coneixements generats per part de la comunitat científica sobre els avantatges que tenen les barreges farratgeres als productors i gestors agrícoles i ramaders, per a que aquests puguin promoure un canvi cap a sistemes més diversos i sostenibles.

Text: Comunicació CTFC / Premsa UdL

MÉS INFORMACIÓ:

Conclusions del Projecte FARRATGEM