Jornada informativa en línia de màsters oficials de la UdL

A Catalunya, 9 de cada 10 persones amb aquest títol treballen, segons un estudi de l'AQU

Descarregar pdf
firamaster
Web de la fira. FOTO: UdL
Amb l'objectiu de promocionar màsters i dobles màsters oficials dels diferents centres propis i adscrits de la Universitat de Lleida (UdL), el vicerectorat d'Estudiants i Ocupació ha organitzat per demà una jornada informativa en línia sobre aquests estudis, el segon termini de matrícula dels quals s'obre a partir de la setmana vinent.

Són un total de 29 màsters els que es presenten en aquesta fira a la qual s'hi podrà accedir des del web: http://w3.portesobertes.udl.cat/ca/. Tres els imparteix l'Escola Politècnica Superior -un d'ells a Igualada-, sis la Facultat de Dret Economia i Turisme, un la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, un també la Facultat de Medicina, tres la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, quatre la de Lletres, set l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, i quatre es cursen en dos centres adscrits -tres a l'INEFC-Lleida i un a l'Escola Universitària de Relacions Laborals.
 
La jornada inclou sessions informatives i videoconferències amb el professorat i coordinadors d'alguns dels màsters que permetran a les persones interessades plantejar dubtes i preguntes. Cada màster de la fira du a un web on es poden trobar vídeos de presentació, informació sobre les característiques del màster, matrícula, sortides professionals etc.
 

D'altra banda, la 7a edició de l'estudi d'Inserció Laboral dels titulats universitaris elaborada per l'Agència per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya (AQU) afirma que 9 de cada 10 persones amb un títol de màster treballen. Aquesta enquesta triennal s'ha realitzat durant el primer semestre de 2020 entre persones que van acabar els estudis fa tres anys.

La taxa d'ocupació més elevada a Catalunya correspon als màsters de l'àmbit d'Infermeria i i salut, amb un 95%; seguida per Economia, Empresa i Turisme, Psicologia i teràpia, i Educació, tots ells amb un 94%. L'informe també assenyala que l'estabilitat laboral incrementa pels titulats i titulades de màster, amb un 57% de contractes indefinits, quan al 2017 el percentatge era del 50%.