La selectivitat tindrà lloc a tot Catalunya els dies 7, 8 i 9 de juliol

Les proves d'aptitud per accedir als graus d'Educació Infantil i Primària, el 19 de juny

Descarregar pdf
selectivitat2019
Proves d'accés a la universitat el passat mes de juny. FOTO: UdL
La convocatòria ordinària de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), que inicialment havia de tenir lloc del 9 a l'11 de juny, es farà finalment els propers dies 7, 8 i 9 de juliol. Així ho han acordat el Govern de la Generalitat i les universitats catalanes de manera col·legiada en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). A més de les noves dates de celebració de les diferents proves d’accés a la universitat en la seua convocatòria ordinària, també s'han acordat les bases per a la flexibilització de l'opcionalitat en les matèries de la PAU 2020.
 
Tal i com es va anunciar, el nou calendari i les bases de flexibilització s’han consensuat en el marc d’una reunió telemàtica extraordinària de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils (CAAE) del CIC, després que el passat 25 de març, el Ministeri d'Educació i Formació Professional, el Ministeri d'Universitats i els governs de les diferents comunitats autònomes aprovessin canvis en el calendari i el model de les proves.
 
L’ajornament generalitzat del calendari es pren davant l’actual situació excepcional d’emergència sanitària, per tal de minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població. Ara bé, "el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia”, ha dit Lluís Baulenas, secretari general del CIC.
 
Baulenas ha afegit que el nou calendari i les bases de flexibilització permeten garantir que l’alumnat accedeixi a la universitat respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que sempre –també en circumstàncies excepcionals– han de regir l’accés i l’admissió als estudis universitaris i ha volgut transmetre a l'estudiantat i les seues famílies un missatge de serenor.


NOU CALENDARI DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

-Més grans 25/45 anys
La Prova d’Accés a la Universitat per a més grans de 25/45 anys (inicialment fixada pel 18 i 25 d’abril) tindrà lloc al juny, la fase general dissabte 20 de juny, i la fase específica dissabte 27 de juny.

-Proves d'Aptitud Personal (PAP)
La convocatòria ordinària de les PAP per accedir als Graus en Educació Infantil i en Educació Primària, que s'havia de dur a terme el 25 d’abril, tindrà lloc divendres, 19 de juny

-Prova d’Accés a la Universitat (PAU)
La convocatòria ordinària de la PAU, (fixada inicialment del 9 a l’11 de juny), se celebrarà els dies dimarts 7, dimecres 8, i dijous 9 de juliol.
En una pròxima reunió de la CAAE s’acordarà el calendari de tràmits, així com les dates de les convocatòries extraordinàries de la PAU i de la PAP.

Donat el cessament temporal de l'activitat lectiva a Batxillerat, en la reunió d'avui "s'ha consensuat realitzar una adaptació de la PAU per flexibilitzar l’opcionalitat ja existent en els exàmens de les diverses matèries amb l'objectiu que l’alumnat pugui assumir el conjunt de la prova proposada i realitzar-lo en el temps de durada establert per completar cada examen”, ha dit Baulenas.

En aquests moments, les persones coordinadores de cada matèria de la PAU ja han començat a treballar per aplicar aquesta flexibilització tenint en compte el següent:
-No és una reducció dels temaris, atès que els centres de batxillerat són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts i activitats d’aprenentatge.
-No significa un canvi radical en la tipologia dels exàmens que professorat i alumnat coneixen, practiquen i esperen.
-Qualsevol adaptació o flexibilització en la tria entre opcions, allà on n’hi hagi habitualment, no pot allargar el temps de lectura dels enunciats i, per tant, la durada de cada examen.
-Aquesta adaptació o flexibilització no es pot fer de manera universal i homogènia en totes les 29 matèries que són objecte d’examen a Catalunya, tant per les característiques de la pròpia matèria com de la tipologia habitual de l’examen.
 
TEXT: Comunicació govern presidència/Premsa UdL