El Consell Social premia les empreses Cricursa Group i Malteria La Moravia

També nou graduades i graduats de la UdL pels seus treballs de fi de grau

Descarregar pdf
2a edició dels premis del Consell Social de la Universitat de Lleida
Premiats i autoritats, al Saló Víctor Siurana / Foto: UdL
La multinacional fabricant de vidres Cricursa Group i Malteria La Moravia SL, del Grup Damm i ubicada a Bell-lloc d'Urgell, són les firmes distingides en la segona edició dels premis del Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL), una en la categoria de gran empresa i l'altra, en la de petita i mitjana. Els guardons s'han lliurat aquest divendres, 22 de novembre, al Saló Víctor Siurana del Rectorat. També s'han entregat els premis als Millors treballs de final de grau (TFG) d'estudiantat que continua cursant un màster a la UdL. Dels 21 presentats, se n'han reconegut 9.
 
El jurat integrat per Delfí Robinat, Antonio Pujol i Conxita Villar (president, vicepresident i secretària del Consell Social) i Rosa Eritja (Foment de Treball) ha volgut agrair públicament la col·laboració de les empreses premiades amb la UdL. Tot i que els guardons Compromís empresarial no tenen dotació econòmica, sí que suposen, en paraules de Villar, "un reconeixement a les firmes que col·laboren amb la UdL al mateix temps que volen animar altres a fer-ho".
 
Pel que fa als premis Consell als millors TFG d'alumnat que continua cursant un màster a la UdL, se n'han premiat set, un per cada centre de la UdL, a més d'atorgar-se dos accèssits. I és que quatre dels treballs havien obtingut un 10 de nota i el desempat s'ha hagut de fer amb la mitjana de l'expedient acadèmic. Les persones guardonades, cinc noies i dos nois, tenen la matrícula de màster gratuïta fins a un import màxim de 3.000 euros. Els accèssits no tenen compensació econòmica.

En aquest cas, el jurat integrat pel president, el vicepresident i la secretària del Consell Social, Axel Albendea, com a representant de l'estudiantat i Montse Casanovas com a membre del professorat, han distingit els TFG següents:
 
- Desarrollo e impacto del prebriefing en simulación clínica: Scoping review, d'Alba Torné (Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia).
- De la musique avant toute chose: la música en la poesia de Màrius Torres, de Marta Gort (Facultat de Lletres).
- L'accessibilitat en el sector de l'allotjament turístic. Booking.com vs Airbnb, de Sara Mostafa (Facultat de Dret, Economia i Turisme).
- El mecanisme DDT de reparació de l'ADN i la seva implicació en el càncer, de Joan Codina (Facultat de Medicina).
- Desenvolupament api i app multiplataforma, de Radu Spainuc (Escola Politècnica Superior).
- L'actitud intercultural de les alumnes d'Eduació Infantil de la FEPTS (Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social).
- La restricció calòrica i la seva aplicabilitat en humans com a intervenció anti-envelliment, de Marc Bernaus (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària).
 
Els accèssits han estat per a:
- Design of the motion system of a low-cost mobile robot, d'Elena Rúbies (Escola Politècnica Superior).
- Perspectiva de l'educació física a l'Escola pública Pinyana de Lleida (Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social).

 
Finalment, el premi Model de superació de l'estudiantat de grau que continua estudiant màster a la UdL ha quedat desert. Els diners es destinaran al Programa UdLxtothom, per a membres de la comunitat universitària amb necessitats especials que necessitin per al desenvolupament de la seua activitat alguna mena de suport o adaptació.