La Nobel de la Pau Shirin Ebadi, honoris causa de la UdL

El Consell de govern també aprova el Compte General del 2017

Descarregar pdf
Shirin-Ebadi
L'advocada iraniana va rebre el guardó al 2003 / Foto: iranhumanrights.com
L'advocada iraniana Shirin Ebadi, premi Nobel de la Pau 2003, serà nomenada doctora honoris causa de la Universitat de Lleida (UdL) el proper mes de maig. Així ho ha aprovat avui el Consell de govern a petició de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, que ha proposat atorgar la distinció a aquesta defensora dels drets humans, en especial dels dels infants i de les dones, coincidint amb el cinquantè dels estudis de Dret a Lleida.

Ebadi va ser una de les primeres dones jutgesses del seu país, d'on es va haver d'exiliar al 2009 després de ser degradada i perseguida. Aquesta jurista, que compta amb 25 doctorats honoris causa a països com els Estats Units, Islàndia o Austràlia, ha estat advocada defensora de molts casos on es van vulnerar els de drets humans i polítics de ciutadans iranians, com el de la tortura i assassinat de la periodista Zahra Kazemi.

La primera dona musulmana guardonada amb un premi Nobel es va mostrar molt crítica amb la reforma que limita la justícia universal que va aprovar el Govern espanyol al 2014. Shirin Ebadi és partidària de la globalització de la justícia "per fer el món més petit pels criminals i els dictadors, perquè no puguin evitar la resposta dels tribunals".

La sessió del Consell de govern també ha servit per aprovar el Compte General de l'exercici 2017, que inclou els de la Universitat de Lleida i la Fundació UdL, i que ara s'ha de sotmetre a la consideració del Consell Social. La Fundació ha registrat un superàvit de 15.271 euros, inferiors als 19.537 del 2016 tot i mantenir la seua activitat, organitzant un total de 13 congressos nacionals i internacionals.

Pel que fa a la UdL, d'un pressupost de 83,1 milions d'euros, s'han liquidat ingressos per 82,6 milions i reconegut obligacions per import de 84,4 milions, segons ha informat el gerent, Josep Maria Sentís. El romanent de tresoreria per a despeses generals ha estat d'un superàvit de 25.314,71 euros, "molt inferior als 382.054,16 de l'exercici anterior per la no comptabilització d'alguns ingressos que es recuperaran l'exercici 2018", ha explicat Sentís.

Pel que fa als ingressos, la matrícula ha estat inferior "per la reducció del 10% de la matrícula en els màsters oficials i la no comptabilització de la tutela acadèmica de dos centres adscrits per canvi d'aplicatiu informàtic, ha puntualitzat el gerent. Quant a la despesa, ha augmentat la partida de personal per a les noves titulacions d'Igualada, la devolució de part de la paga extra de 2012, la devolució de part de la paga extra de 2014 i el pagament del premi de jubilació del PAS laboral.

L'informe d'auditoria, efectuat per Faura Casas Auditors-Consultors SL, conclou que els Comptes anuals de l'exercici 2017 "expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i de la liquidació del pressupost de la Universitat de Lleida de la UdL a 31 de desembre de 2017, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular amb els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en el mateix".